Gjendja me COVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe në botë

Gjendja me COVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut – 24-30.08.2020

Janë testuar gjithsej 9.944 materiale në Laboratorët ku bëhet vërtetimi i pranisë së virusit SARS-CoV-2.

Pozitive janë 666, nga 29 qytete. (Tabela 1). Numri më i madh i rastve të reja janë regjistruar në Shkup (n=209; 31,4%), ndërsa incidencë më e lartë javore në Pehçevë -160,2/100.000 (Кartogrami 1).

 

 

Tabela 1.  Shpërndarja ditore e të sëmurëve nga COVID-19 sipas QSHP/NJR në RMV-së,  24-30.08.2020

Qyteti Numri i të sëmurëve Të vdekur
Shkup 209 11
Kumanovë 94 3
Prilep 64 5
Gostivar 50 3
Shtip 26 1
Tetovë 22 3
Dellçevë 19  
Berovë 19  
Strugë 16  
Sveti Nikole 13  
Kavadar 13  
Ohër 12 1
Veles 11  
Koçan 11  
Dibër 11 2
Gjevgjeli 10  
Kriva Pallankë 10 1
Vinicë 8 1
Pehçevë 8  
Strumicë 7  
Manastir 7  
Kërçovë 6 2
Makedonska Kamenicë 6  
Probishtip 4  
Kratovë 3  
Radovish 2  
Makedonski Brod 2  
Vallandovë 2  
Negotinë 1 1
Demir Hisar 0 1
Gjithsej 666 35

Kartogrami 1. Incidenca në 100 000 banorë, COVID-19, 24-30.08.2020, RMV

 

kartogram1

 

raste të reja janë regjistruar tek të gjitha grupmoshat, ndërsa numri më i madh i përket grupmoshës mbi 60 vjet me 158 (23,7%) Numër i madh i të prekurve është regjistruar edhe tek grupmosha nga 30-39 (n=138; 20,7%), 50-59 (n=122; 18,3%) dhe 20-29 (n=113; 17,0%). Numër më i vogël është regjistruar tek fëmijët nga 0-9 (n=12; 1,8%) dhe 10-19 vjet (n=31; 4,7%).

Sipas gjinisë, 288 (43,2%) persona të sëmurë janë femra dhe 378 (56,8%) meshkuj.

71 (10,7%) kanë qenë të shtruar në spital, ndërsa 195 (29,6%) kanë pasur komorbiditete.

212 (32,2%) kanë pasur kontakt me rast të konfirmuar. 24 persona kanë pasur histori udhëtimi në 14 ditët e fundit. 1.112 janë shëruar.

Janë regjistruar 35 raste të vdekjes, nga 13 qytete. 26 janë persona në moshë mbi 60 vjet, 5 në moshë nga 50-59 dhe 4 në moshë nga 40-49. Të gjithë kanë qenë të shtruar në spital. Komorbiditete janë regjistruar tek 29 persona.

 

GJENDJA KUMULATIVE ME COVID-19 NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË SË VERIUT

Deri më 30.08.2020, në Republikën e Maqedonisë së Veriut janë raportuar gjithsej 14.341 raste me  COVID-19 (I=693,1/100.000).

Sipas vendbanimit, raste me COVID-19 janë regjistruar në 31 qytete. Numri më i madh janë regjistruar në Shkup, Kumanovë, Shtip dhe Tetovë, ndërsa mortalitet më të madh ka në Strugë, Tetovë, Kumanovë, Shtip dhe Shkup. Letalitet më i lartë është regjistruar në Strugë (Tabela 2).

Tabela 2. Shpërndarja kumulative e të sëmurëve me COVID-19 sipas QSHP/NJR në Republikën e Maqedonisë së Veriut, 2020

 

Shpërndarja sipas QSHP/NJR Gjithsej Incidenca /100 000 Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti
Gjithsej 14.341 693,1 603 29,1 4,2%
Shkup 5903 955,7 245 39,7 4,2%
Kumanovë 1472 1031,6 63 44,2 4,3%
Tetovë 1211 606,2 78 39,0 6,4%
Shtip 1134 2152,9 22 41,8 1,9%
Gostivar 791 660,4 36 30,1 4,6%
Strugë 562 828,3 48 70,7 8,5%
Prilep 463 485,7 29 30,4 6,3%
Ohër 337 600,6 11 19,6 3,3%
Sveti Nikole 288 1404,1 1 4,9 0,3%
Veles 270 407,5 14 21,1 5,2%
Kërçovë 269 470,7 12 21,0 4,5%
Dibër 252 907,9 10 36,0 4,0%
Manastir 203 199,2 6 5,9 3,0%
Kavadar 182 422,9 2 4,6 1,1%
Prespë 146 892,9 4 24,5 2,7%
Koçan 145 302,3 4 8,3 2,8%
Probishtip 80 522,8 0 0,0 0,0%
Makedonski Brod 71 634,1 3 26,8 4,2%
Vinicë 71 365,5 1 5,1 1,4%
Strumicë 65 68,6 3 3,2 4,6%
Demir Hisar 60 716,2 2 23,9 3,3%
Dellçevë*** 60 249,6 1 4,2 1,7%
Berovë 58 446,1 2 15,4 3,4%
Gjevgjeli** 52 151,2 0 0,0 0,0%
Kriva Pallankë 47 196,5 1 4,2 2,1%
Negotinë* 45 191,7 2 8,5 4,4%
Radovish 42 128,8 1 3,1 2,4%
Kratovë 19 198,6 0 0,0 0,0%
Pehçevë 18 360,5 0 0,0 0,0%
Krushevë 16 167,9 2 21,0 12,5%
Vallandovë 9 75,9 0 0,0 0,0%

*10 persona janë nga Demir Kapija  **7 nga Dojrani, 9 nga Bogdanci ***13 në Makedonska Kamenicë

Incidencë më e lartë kumulative në 100 000 banorë është regjistruar në Shtip (2.152,9/100.000), Sveti Nikole 1.404,1 në 100 000 banorë, Kumanovë (1.031,6/100.000), ndërsa incidencë mbi 500 të sëmuër në 100 000 banorë është regjistruar në Shkup, Dibër, Prespë, Strugë, Demir Hisar, Gostivar, Makedonski Brod, Tetovë, Ohër dhe Probishtip (Tabela 2, Kartogrami 2).

Kartogrami 2. Incidenca në 100.000 banorë, COVID-19, RMV

 

kartogram2

 

Sa i përket gjinisë, janë regjistruar 7.247 meshkuj dhe 7094. Morbiditeti specifik tek meshkujt është 699,2/100.000, ndërsa tek femrat 687,0/100.000.

Mosha e të prekurve sillet nga 0 deri në 99 vjet (mediana – 44,2 vjet). Numri më i madh i të prekurve janë në moshë mbi 3.158 (22,0%) I= 823,9/100.000, ndërsa incidencë më e lartë – 963,5/100.000 tek grupmosha nga 50-59 vjet (n=2.679) (Grafiku 1). Incidencë më e ulët, 222,4 dhe 271,4 në 100.000 banorë është regjistruar tek fëmijët në moshë nga 0-9 dhe vjet 10-19, ku janë regjistruar 509 dhe 679 raste përkatësisht. (Grafiku 1)

Grafiku 1. Shpërndarja e të sëmurëve me  COVID-19 në Republikën  e Maqedonisë së Veriut sipas grupmoshës,  (n=14.341)

 

grafikon1

 

Sa i përket datës së diagnostikimit laboratorik, rasti i parë është regjistruar në 26.02.2020.  Numri më i lartë i rasteve të regjistruar gjatë një dite (n=243) është regjistruar në 17.07.2020. (Grafiku 2).

Grafiku 2.  Shpërndarja e të sëmurëve nga COVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut sipas ditës së diagnostikimit laboratorik, 2020 (n=14.341)

 

grafikon2

 

Nga java e 11 në vitin 2020 vazhdimisht regjistrohen raste të reja të konfirmuara.  Kulminacioni është arritur në javën e 28 (n=1.074) (Grafiku 3).

Grafiku 3.  Shpërndarja e të sëmurëve me COVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut sipas javës së diagnostikimit laboratorik, 2020 (n=14.341)

 

grafikon3

 

19,3% (n=2.766)) kanë qenë të shtruar në spital, ndërsa të tjerët janë trajtuar në shtëpi.

Sipas raporteve të arrita pranë ISHPRMV (KSIGJF, SPQ 8 Shtatori, Spitalet klinik në Manastir dhe Shtip, Spitalet e përgjithshëm në Prilep, Kumanovë, Veles dhe Gostivar), për momentin ka  325 persona të hospitalizur, nga të cilët 82 janë në terapi me oksigjen dhe 2 ventilim mekanik.

Sa i përket simptomave, në të shumtën e rasteve kanë raportuar për temperaturë (64,8%), plogështi (41,5%), kollë (38,5%), dhimbje të kokës (15,0%), dhimbje në fytо (14,8%), ethe (11,7%), humbje e ndjesisë për shije/aromë (11,1%) dhe vështirësi në frymëmyrrje (10,5%).

Tek 33.784 ose 26,4% e të diagnostikuarve nuk janë regjistruar simptoma.

126 (0,9%) e rasteve janë gra shtatzëna, nga të cilat 34 kanë qenë të shtruara në spital gjatë sëmundjes. 54 kanë qenë pa simptoma.

Tek 4.307 (30,1%) janë regjistruar komorbiditete, në të shumtën e rasteve sëmundje kardiovaskulare (n=2.974), diabet (n=1.197) dhe sëmundje të mushkërive (n=609) dhe 799 me sëmundje të tjera kronike. Tek 1.628 (58,9%) e të hospitalizuarve janë regjistruar komorbiditete.

842 (5,9%) e rasteve janë në mesin e punonjësve shëndetësor.

Janë regjistruar 603 raste të vdekjes (Lt = 4,2%). Numri më i madh i të vdekurve është regjistruar në  në 19.06.2020  dhe në 27.06.2020 (n=12), ndërsa sipas javëve në javën e 25-të (n=54) (Grafiku 4). Numri më i madh i vdekjeve është regjistruar në mesin e grupmoshës mbi 60 vjet (n=439) njëkohësisht edhe me mortalitet më të lartë  – 114,5/100.000 banorë. Janë regjistruar 377 raste të vdekjes tek meshkujt dhe 226 raste të vdekjes tek femrat.

484 (80,3%) kanë qenë me komorbiditete, me sëmundje kardiovaskulare (n=368), diabet (n=174) dhe me sëmundje të mushkërive (n=92).

Janë regjistruar edhe 6 raste të vdekjes tek punonjësit shëndetësor dhe 3  gra shtatzëna.

36 (6,0%) persona kanë ndërruar jetë në shtepi, ndërsa 567 (94,0%) në spital.

Grafiku 4.  Shpërndarja e rasteve të vdekjes nga COVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut sipas datës së vdekjes, 2020 (n=603)

 

grafikon4

 

 

328 (2,3%) janë raste të importuara. 8 persona janë detektuar në pikë kufitare hyrëse. Rasti i fundit i importuar është regjistruar në 29.08.2020 (Grafiku 2). Gjithsej 6.151 (42,9%) persona kanë pasur kontakt me rast të konfirmuar me COVID-19 në vendin tonë ose jashtë vendit.(Grafiku 2)

Nga numri i përgjithshëm i të analizave – gjithsej 148.262 materiale,  14.341 pozitive janë vërtetuar në laboratorët në të cilët bëhet analizë molekulare për prani të SARS-CoV. Pra, në Maqedoni janë bërë 71.656 teste në 1.000 000 banorë.  (Tabela 3).

Tabela 3.  Numri i përgjithshëm i testeve të kryera për COVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut  (n=148.269)*

Numri  kumulativ i testeve Teste (gjithsej) Pozitive (gjithsej) Testet e skriningut Teste pozitive nga skriningu Teste rutinore Teste rutinore pozitive
GJITHSEJ 148.269 14.341 4.982 24 143.287 14.317
ISHP Virusologjia 68.278 8.041 3.226 22 65.052 8.019
QSHP Shkup 1.870 202 0 0 1.870 202
Avicena 11.881 1.046 0 0 11.881 1.046
Biotek 14.029 707 0 0 14.029 707
Klinika Zhan Mitrev 19.842 1.334 0 0 19.842 1.334
Sistina 14.842 726 0 0 14.842 726
LAOR 642 44 0 0 642 44
ASHAM 10.972 1.642 1.756 2 9.216 1.640
Fakulteti i veterinarisë 755 81 0 0 755 81
Mjekësia ligjore 459 7 0 0 459 7
QSHP Manastir 3.295 398 0 0 3.295 398
KSIGJF 759 85 0 0 759 85
KGJA 638 21 0 0 638 21

*7 persona janë konfirmuar jashtë shtetit

Nga numri i përgjithshëm i rasteve, 2.332 (16,3%) janë raste aktive, 11.406 (79,5%) persona janë të shëruar (Tabela 3)(Grafiku 5).

Nga këto 1.844 (16,2%) kanë qenë të shtruar në spital, ndërsa 9.562 (83,8%) në trajtim shtëpiak.

Grafiku 5.  Shpërndarja e të sëmurëve me COVID-19 në RMV sipas rezultatit dhe numrit të përgjithshëm, 2020 (n=14.341)

 

grafikon5

 

Tabela 4. Rezultatet sipas QSHP/NJR, Republika e Maqedonisë së Veriut (n=14.341)

Shpërndarja sipas qyteteve Të sëmurë Të shëruar Numri i vdekjeve Gjithsej
Shkup 794 4864 245 5903
Kumanovë 305 1104 63 1472
Tetovë 117 1016 78 1211
Shtip 124 988 22 1134
Gostivar 201 554 36 791
Strugë 51 463 48 562
Prilep 111 323 29 463
Ohër 31 295 11 337
Sveti Nikole 49 238 1 288
Veles 29 227 14 270
Kërçovë 63 194 12 269
Dibër 57 185 10 252
Manastir 37 160 6 203
Kavadar 58 122 2 182
Prespë 142 4 146
Koçan 27 114 4 145
Probishtip 13 67 80
Vinicë 33 37 1 71
Makedonski Brod 16 52 3 71
Strumicë 19 43 3 65
Demir Hisar 16 42 2 60
Berovë 49 7 2 58
Kriva Pallankë 18 28 1 47
Dellçevë 43 3 1 47
Radovish 6 35 1 42
Gjevgjeli 25 11 36
Negotinë 11 22 2 35
Kratovë 4 15 19
Pehçevë 12 6 18
Krushevë 14 2 16
Makedonska Kamenicë 8 5 13
Demir Kapija 10 10
Bogdanci 2 7 9
Vallandovë 2 7 9
Dojran 1 6 7
GJITHSEJ 2.332 11.406 603 14.341

 

VLERËSIMI I RREZIKUT NGA PËRHAPJA E MËTEJSHME E COVID -19

Vlerësimi i rrezikut nga OBSH në nivel global dhe nivel të Rajonit Evropian flet për një përhapje të vazhdueshme të  COVID-19  dhe një rrezik të lartë.

 

Në territorin e të gjithë vendit është shpallur gjendje e jashtëzakonshme.

Sipas kategorizimit të rrezikut nga OBSH:

 

 • Shkupi, Gostivari, Prilepi dhe Kumanova janë në fazën 4 (Përhapje e gjerë).
 • Pehçeva, Berova,Dellçeva dhe Sveti Nikole në fazën 3 (Përhapje e lokalizuar).
 • Pjesa tjetër e Republikës së Maqedonisë së Veriut në fazën 2 (Raste sporadike).

 

Në tabelën 5 është prezantuar pasqyra momentale e rasteve aktive sipas komunave .

Tabela 5. Raste aktive me COVID-19 sipas komunave, Shkup, Kumanovë, Gostivar dhe Prilep (n=1.411)

Qyteti/Komuna Raste aktive Qyteti/Komuna Raste aktive
Shkup 794 Kumanovë 305
Çair 101 Kumanovë 292
Kisella Voda 100 Likovë 9
Gazi Babë 97 Nagoriçan i vjetër 4
Aerodrom 96 Gostivar 201
Karposh 85 Gostivar 179
Qendër 75 Vrapçisht 22
Butel 56 Prilep 111
Gjorçe Petrov 48 Prilep 104
Shuto Orizare 31 Dollnen 3
Studeniçan 26 Krivogashtan 2
Saraj 24 Të huaj 2
Ilinden 14
Haraçinë 14
Të huaj 8
Petrovec 8
Sopishte 4
Çuçer Sandevë 4
Zelenikovë 3

 

GJENDJA ME COVID 19 NË BOTË

Sipas të dhënave të fundit të publikuara nga OBSH-ja, deri më 30.08.2020:

Numri i rasteve të konfirmuara në rrafsh global – 24.854.140

Numri i rasteve të vdekjes në rrafsh global – 838.924

 

 

 • Rajoni i OBSH-së Аmerika
  • Raste të konfirmuara – 13.138.912
  • Raste të vdekjes – 461.754
 • Rajoni i OBSH-së Evropa
  • Raste të konfirmuara – 4.205.708
  • Raste të vdekjes – 219.131
 • Rajoni i OBSH-së Azia juglindore
  • Raste të konfirmuara – 4.073.148
  • Raste të vdekjes – 75.276
 • Rajoni i OBSH-së Mesdheu lindor
  • Raste të konfirmuara – 1.903.547
  • Raste të vdekjes – 50.466
 • Rajoni i OBSH-së Afrika
  • Raste të konfirmuara – 1.044.513
  • Raste të vdekjes – 21.722
 • Rajoni i OBSH-së Pacifiku perëndimor
  • Raste të konfirmuara – 487.571
  • Raste të vdekjes – 10.562

 

 

 

 

 

UDHËZIME DHE REKOMANDIME PËR POPULLATËN

http://www.iph.mk/sq/covid-19-si-ta-mbroni-veten/

 • Trajtimi shtëpiak i rasteve të dyshimta

http://www.iph.mk/sq/udhezues-per-mjekim-shtepiak-te-pacienteve-te-dyshuar-per-infeksion-me-2019-ncov/

 • Udhëzime për punonjësit shëndetësor

http://www.iph.mk/sq/rekomandime-per-punonjesit-shendetesor-paisjet-per-mbrojtje-personale/

 • Faqja e internetit e Ministrisë së Shëndetësisë

http://zdravstvo.gov.mk/sq/home-main/

Faqja e internetit e Qeverisë:

http://vlada.gov.mk

 

 

INFORMACION PËR POPULLATËN

Personat që  kanë simptoma të gripit ose simptoma të ngjashme me gripin (temperaturë e lartë mbi 38°С, ethe, frymëmarrje të vështirësuar, dhimbje në kraharor, kollë të thatë etj.), mjeku që do t’i trajtojë duhet t’i pyesë për historinë e udhëtimit jashtë shtetit dhe për kontakt të mundshëm me ndonjë rast të konfirmuar të koronavirusit.

Vetëm në rast se personi që ka simptoma ka udhëtuar në ndonjë shtet të rrezikuar ose ka patur kontakt me rast të konfirmuar duhet të udhëzohet që të marrë në numrin falas për pyetje në lidhje me korona virusin.

 

 

0800 002 03

 

 

Shkup 31.08 .2020

 

Sektori për parandalim dhe kontroll të sëmundjeve infektive

Instituti i shëndetit publik