На 14 април  2022 година, Регионалната канцеларија на Светската здравствена организација за Европа (WHO Regional Office for Europe), како дел од својата поддршка за одговор на појавата на епидемијата на COVID-19 во Република Северна Македонија, даде донација во вид на реагенси за секвенционирање на COVID-19, на Лабораторијата за вирусологија и молекуларна дијагностика при Институтот за јавно здравје.

Донацијата беше предадена на Директорот на Институтот за јавно здравје, доц. др Шабан Мемети и раководителот на Лабораторија за вирусологија,  Mr sci Елизабета Јанческа.

 

278435733_3040179369566889_8404508592102397947_n