ГОВОР НА ПРОФ. Д-Р ЕЛЕНА ЌОСЕВСКА, по повод 7 Април – светски ден на здравјето 2018 година, на свеченоста под мотото: “УНИВЕРЗАЛНА ЗДРАВСТВЕНА ПОКРИЕНОСТ ЗА СЕКОЈ НАСЕКАДЕ – ЗДРАВЈЕ ЗА СИТЕ! “

Тема: СОРАБОТКА НА РЕГИОНАЛНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ РАЗВОЈНИ ЦЕНТРИ И ГРАДЕЊЕ НА НОВИ МОЖНОСТИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЗАЈАКНУВАЊЕ…

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ