Лабораторијата за вирусологија и молекуларна дијагностика  при Институтот за Јавно Здравје е прогласена за Национален Инфлуенца Центар од страна на Светска здравствена организација  

Во периодот од 27 – 29 Мај 2019 год.  експертски тим од Светска здравствена организација…

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ