Одржана прес-конференција по повод промоција на “Извештај од истражување- Употреба на психоактивни супстанции помеѓу општата популација во Република Македонија,2017“

Одржана прес-конференција по повод промоција на “Извештај од истражување- Употреба на психоактивни супстанции помеѓу општата популација во Република Македонија,2017“

Говор на Директорот на Институтот за јавно здравје, Асс. д-р Шабан Мемети Влијанието на психоактивните…

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ