INHERIT Проектот на Институтот за јавно здравје ќе понуди моќна алатка за креирање политики за здравје, благосостојба и здрава животна средина на локално и централно ниво

    Пилотирање на Прашалник за здрави населби во Општина Карпош INHERIT истражувачкиот проект кој…

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ