Дневно Инфо за прес!
Ден на кој се однесуваат резултатите 13/07/2020
Број на направени тестови во денот Вкупно тестови Позитивни (нови) Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина
1 ИЈЗ – Вирусологија 413 39 0 0 413 39 9%
2 ЦЈЗ Скопје 21 0 0 0 21 0 0%
3 Авицена 104 10 0 0 104 10 10%
4 Биотек 118 11 0 0 118 11 9%
5 Жан Митрев Клиника 232 44 0 0 232 44 19%
6 Систина 152 9 0 0 152 9 6%
7 МАНУ 140 14 0 0 140 14 10%
8 Судска медицина 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
9 ЦЈЗ Битола 27 5 0 0 27 5 19%
10 КИБФС 52 3 0 0 52 3 6%
11 Лаборатории од странство 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
ВКУПНО ТЕСТОВИ за денот 1259 135 0 0 1259 135 11%
Рб. Дистрибуција по ЦЈЗ/ПЕ 13/07/2020 Умрени (нови) Оздравени (нови) Вкупно Инциденца Умрени (вкупно) Морталитет Леталитет Оздравени (вкупно) Активни случаи (вкупно)
1 Скопје*** 76 1 68 3952 639.8 157 25.4 4.0% 2002 1793
2 Куманово 6 868 608.3 44 30.8 5.1% 624 200
3 Дебар 2 153 551.3 5 18.0 3.3% 57 91
4 Штип 6 3 463 879.0 10 19.0 2.2% 272 181
5 Прилеп 1 1 302 316.8 20 21.0 6.6% 218 64
6 Тетово 13 1 15 885 443.0 64 32.0 7.2% 531 290
7 Струга 7 15 337 496.7 37 54.5 11.0% 137 163
8 Велес 203 306.4 13 19.6 6.4% 157 33
9 Битола 3 73 71.6 2 2.0 2.7% 41 30
10 Охрид 1 1 15 227 404.6 6 10.7 2.6% 102 119
11 Кавадарци 1 27 62.7 1 2.3 3.7% 7 19
12 Гостивар 10 7 240 200.4 16 13.4 6.7% 77 147
13 Гевгелија** 1 13 37.8 0 0.0 0.0% 10 3
14 Струмица 24 25.3 1 1.1 4.2% 7 16
15 Крива Паланка 1 19 79.4 0 0.0 0.0% 11 8
16 Радовиш 8 24.5 0 0.0 0.0% 4 4
17 Крушево 12 125.9 2 21.0 16.7% 3 7
18 Кочани 1 77 160.5 3 6.3 3.9% 62 12
19 Пробиштип 1 37 241.8 0 0.0 0.0% 14 23
20 Демир Хисар 8 95.5 0 0.0 0.0% 1 7
21 Македонски Брод 1 9 80.4 0 0.0 0.0% 4 5
22 Пехчево 6 120.2 0 0.0 0.0% 5 1
23 Берово 4 30.8 1 7.7 25.0% 2 1
24 Валандово 6 50.6 0 0.0 0.0% 6 0
25 Виница 4 20.6 0 0.0 0.0% 3 1
26 Делчево 1 4.2 1 4.2 100.0% 0 0
27 Кратово 1 5 9 94.1 0 0.0 0.0% 8 1
28 Свети Николе 2 6 120 585.0 0 0.0 0.0% 13 107
29 Кичево 3 1 84 147.0 2 3.5 2.4% 11 71
30 Ресен*** 1 4 139 850.0 3 18.3 2.2% 61 75
31 Неготино* 22 93.7 1 4.3 4.5% 18 3
Вкупно 135 4 142 8332 401.0 389 18.7 4.7% 4468 3475
*10 заболени лица од ПЕ Неготино се жители на Демир Капија
**2 заболени лица од ПЕ Гевгелија се жители на Богданци, еден е од Дојран
***6 пријавени случаи се странски државјани моментално хоспитализирани во Скопје и 1 во КБ Битола кој престоујвал во Ресен
Вкупно направени тестови во РСМ
Кумулативен број на тестови Вкупно тестови Вкупно позитивни Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина
Сите лаборатории 79392 8332 4982 24 74410 8308
1 ИЈЗ – Вирусологија 41155 4780 3226 22 37929 4758
2 ЦЈЗ Скопје 925 157 0 0 925 157
3 Авицена 4798 614 0 0 4798 614
4 Биотек 6402 382 0 0 6402 382
5 Жан Митрев Клиника 10582 787 0 0 10582 787
6 Систина 6565 390 0 0 6565 390
7 Лаор 20 7 0 0 20 7
8 МАНУ 7208 1013 1756 2 5452 1011
9 Ветеринарен Факултет 755 81 0 0 755 81
10 Судска медицина 174 5 0 0 174 5
11 ЦЈЗ Битола 751 108 0 0 751 108
12 КИБФС 52 3 0 0 52 3
13 Лаборатории од странство 5 5 0 0 5 5

image.png