Дневно Инфо за прес!
Ден на кој се однесуваат резултатите 15/07/2020
Број на направени тестови во денот Вкупно тестови Позитивни (нови) Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина
1 ИЈЗ – Вирусологија 298 43 0 0 298 43 14%
2 ЦЈЗ Скопје 13 0 0 0 13 0 0%
3 Авицена 140 14 0 0 140 14 10%
4 Биотек 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
5 Жан Митрев Клиника 150 6 0 0 150 6 4%
6 Систина 102 12 0 0 102 12 12%
7 МАНУ 27 9 0 0 27 9 33%
8 Судска медицина 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
9 ЦЈЗ Битола 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
10 КИБФС 100 10 0 0 100 10 10%
11 Лаборатории од странство 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
ВКУПНО ТЕСТОВИ за денот 830 94 0 0 830 94 11%
Рб. Дистрибуција по ЦЈЗ/ПЕ 15/07/2020 Умрени (нови) Оздравени (нови) Вкупно Инциденца Умрени (вкупно) Морталитет Леталитет Оздравени (вкупно) Активни случаи (вкупно)
1 Скопје*** 49 2 27 4083 661.1 160 25.9 3.9% 2100 1823
2 Куманово 2 882 618.1 44 30.8 5.0% 624 214
3 Дебар 154 554.9 5 18.0 3.2% 57 92
4 Штип 8 1 492 934.1 10 19.0 2.0% 280 202
5 Прилеп 1 1 8 305 320.0 23 24.1 7.5% 226 56
6 Тетово 6 1 900 450.5 65 32.5 7.2% 544 291
7 Струга 2 1 342 504.0 38 56.0 11.1% 137 167
8 Велес 3 205 309.4 13 19.6 6.3% 161 31
9 Битола 84 82.4 2 2.0 2.4% 42 40
10 Охрид 1 229 408.1 7 12.5 3.1% 102 120
11 Кавадарци 27 62.7 1 2.3 3.7% 7 19
12 Гостивар 13 2 263 219.6 18 15.0 6.8% 77 168
13 Гевгелија** 13 37.8 0 0.0 0.0% 10 3
14 Струмица 24 25.3 1 1.1 4.2% 7 16
15 Крива Паланка 19 79.4 0 0.0 0.0% 11 8
16 Радовиш 15 46.0 0 0.0 0.0% 4 11
17 Крушево 12 125.9 2 21.0 16.7% 3 7
18 Кочани 2 2 80 166.8 3 6.3 3.8% 65 12
19 Пробиштип 39 254.9 0 0.0 0.0% 15 24
20 Демир Хисар 11 131.3 0 0.0 0.0% 1 10
21 Македонски Брод 9 80.4 0 0.0 0.0% 4 5
22 Пехчево 6 120.2 0 0.0 0.0% 5 1
23 Берово 4 30.8 1 7.7 25.0% 2 1
24 Валандово 6 50.6 0 0.0 0.0% 6 0
25 Виница 4 20.6 0 0.0 0.0% 3 1
26 Делчево 1 4.2 1 4.2 100.0% 0 0
27 Кратово 9 94.1 0 0.0 0.0% 4 5
28 Свети Николе 9 156 760.5 0 0.0 0.0% 13 143
29 Кичево 2 1 88 154.0 3 5.2 3.4% 12 73
30 Ресен*** 139 850.0 3 18.3 2.2% 63 73
31 Неготино* 22 93.7 1 4.3 4.5% 18 3
Вкупно 94 8 42 8623 415.1 401 19.3 4.7% 4603 3619
*10 заболени лица од ПЕ Неготино се жители на Демир Капија
**2 заболени лица од ПЕ Гевгелија се жители на Богданци, еден е од Дојран
***5 пријавени случаи се странски државјани моментално хоспитализирани во Скопје и 1 во КБ Битола кој престоујвал во Ресен
Вкупно направени тестови во РСМ
Кумулативен број на тестови Вкупно тестови Вкупно позитивни Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина
Сите лаборатории 81604 8623 4982 24 76622 8599
1 ИЈЗ – Вирусологија 41974 4919 3226 22 38748 4897
2 ЦЈЗ Скопје 959 158 0 0 959 158
3 Авицена 5101 659 0 0 5101 659
4 Биотек 6498 384 0 0 6498 384
5 Жан Митрев Клиника 10955 807 0 0 10955 807
6 Систина 6827 414 0 0 6827 414
7 Лаор 20 7 0 0 20 7
8 МАНУ 7394 1048 1756 2 5638 1046
9 Ветеринарен Факултет 755 81 0 0 755 81
10 Судска медицина 174 5 0 0 174 5
11 ЦЈЗ Битола 789 122 0 0 789 122
12 КИБФС 153 14 0 0 153 14
13 Лаборатории од странство 5 5 0 0 5 5