Дневно Инфо за прес!
Ден на кој се однесуваат резултатите 17-07-2020
Број на направени тестови во денот Вкупно тестови Позитивни (нови) Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина
1 ИЈЗ – Вирусологија 475 130 0 0 475 130 27%
2 ЦЈЗ Скопје 23 1 0 0 23 1 4%
3 Авицена 216 14 0 0 216 14 6%
4 Биотек 174 3 0 0 174 3 2%
5 Жан Митрев Клиника 351 42 0 0 351 42 12%
6 Систина 231 13 0 0 231 13 6%
7 МАНУ 166 33 0 0 166 33 20%
8 Судска медицина 10 0 0 0 10 0 0%
9 ЦЈЗ Битола 54 5 0 0 54 5 9%
10 КИБФС 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
11 Лаборатории од странство 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
ВКУПНО ТЕСТОВИ за денот 1700 241 0 0 1700 241 14%
Рб. Дистрибуција по ЦЈЗ/ПЕ 17-07-2020 Умрени (нови) Оздравени (нови) Вкупно Инциденца Умрени (вкупно) Морталитет Леталитет Оздравени (вкупно) Активни случаи (вкупно)
1 Скопје*** 73 2 40 4214 682,3 165 26,7 3,9% 2181 1868
2 Куманово 10 904 633,6 44 30,8 4,9% 624 236
3 Дебар 1 173 623,3 5 18,0 2,9% 57 111
4 Штип 60 569 1080,2 10 19,0 1,8% 287 272
5 Прилеп 5 311 326,3 23 24,1 7,4% 226 62
6 Тетово 32 2 938 469,6 68 34,0 7,2% 545 325
7 Струга 3 2 351 517,3 40 59,0 11,4% 141 170
8 Велес 1 206 310,9 13 19,6 6,3% 162 31
9 Битола 3 1 88 86,3 2 2,0 2,3% 43 43
10 Охрид 2 231 411,7 7 12,5 3,0% 108 116
11 Кавадарци 28 65,1 1 2,3 3,6% 10 17
12 Гостивар 14 1 286 238,8 19 15,9 6,6% 77 190
13 Гевгелија** 6 19 55,2 0 0,0 0,0% 10 9
14 Струмица 4 1 28 29,6 2 2,1 7,1% 7 19
15 Крива Паланка 3 22 92,0 0 0,0 0,0% 11 11
16 Радовиш 3 18 55,2 0 0,0 0,0% 4 14
17 Крушево 1 13 136,4 2 21,0 15,4% 3 8
18 Кочани 8 88 183,4 3 6,3 3,4% 65 20
19 Пробиштип 1 1 42 274,5 0 0,0 0,0% 16 26
20 Демир Хисар 2 1 14 167,1 0 0,0 0,0% 2 12
21 Македонски Брод 9 80,4 0 0,0 0,0% 4 5
22 Пехчево 6 120,2 0 0,0 0,0% 5 1
23 Берово 4 30,8 1 7,7 25,0% 2 1
24 Валандово 6 50,6 0 0,0 0,0% 6 0
25 Виница 1 5 25,7 0 0,0 0,0% 3 2
26 Делчево 1 4,2 1 4,2 100,0% 0 0
27 Кратово 1 10 104,5 0 0,0 0,0% 4 6
28 Свети Николе 5 184 897,0 0 0,0 0,0% 15 169
29 Кичево 2 1 96 168,0 3 5,2 3,1% 13 80
30 Ресен*** 7 140 856,2 4 24,5 2,9% 77 59
31 Неготино* 22 93,7 1 4,3 4,5% 19 2
Вкупно 241 8 51 9026 434,5 414 19,9 4,6% 4727 3885
*10 заболени лица од ПЕ Неготино се жители на Демир Капија
**2 заболени лица од ПЕ Гевгелија се жители на Богданци, еден е од Дојран
***5 пријавени случаи се странски државјани моментално хоспитализирани во Скопје и 1 во КБ Битола кој престоујвал во Ресен
Вкупно направени тестови во РСМ
Кумулативен број на тестови Вкупно тестови Вкупно позитивни Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина
Сите лаборатории 84916 9026 4982 24 79934 9002
1 ИЈЗ – Вирусологија 42901 5111 3226 22 39675 5089
2 ЦЈЗ Скопје 998 160 0 0 998 160
3 Авицена 5555 713 0 0 5555 713
4 Биотек 6815 391 0 0 6815 391
5 Жан Митрев Клиника 11549 863 0 0 11549 863
6 Систина 7227 433 0 0 7227 433
7 Лаор 20 7 0 0 20 7
8 МАНУ 7715 1105 1756 2 5959 1103
9 Ветеринарен Факултет 755 81 0 0 755 81
10 Судска медицина 219 6 0 0 219 6
11 ЦЈЗ Битола 898 134 0 0 898 134
12 КИБФС 259 17 0 0 259 17
13 Лаборатории од странство 5 5 0 0 5 5