Дневно Инфо за прес!
Ден на кој се однесуваат резултатите 18.6.2020
Број на направени тестови во денот Вкупно тестови Позитивни (нови) Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина
1 ИЈЗ – Вирусологија 484 53 31 0 453 53 12% градинки Штип – 31
2 ЦЈЗ Скопје 39 7 0 0 39 7 18%
3 Авицена 105 12 0 0 105 12 11%
4 Биотек 152 18 0 0 152 18 12%
5 Жан Митрев Клиника 180 14 0 0 180 14 8%
6 Систина 104 11 0 0 104 11 11%
7 МАНУ 151 40 0 0 151 40 26%
8 Судска медицина 12 0 0 0 12 0 0%
ВКУПНО ТЕСТОВИ за денот 1227 155 31 0 1196 155 13%
Рб. Дистрибуција по ЦЈЗ/ПЕ 18.6.2020 Умрени (нови) Оздравени (нови) Вкупно Инциденца Умрени (вкупно) Морталитет Леталитет Оздравени (вкупно) Активни случаи (вкупно)
1 Скопје 100 4 11 2342 379,2 73 11,8 3,1% 678 1591
2 Куманово 1 669 468,9 33 23,1 4,9% 416 220
3 Дебар 1 63 227,0 4 14,4 6,3% 48 11
4 Штип 6 3 260 493,6 3 5,7 1,2% 49 208
5 Прилеп 1 230 241,3 19 19,9 8,3% 194 17
6 Тетово 19 2 11 501 250,8 37 18,5 7,4% 160 304
7 Струга 2 149 219,6 25 36,8 16,8% 54 70
8 Велес 6 1 162 244,5 11 16,6 6,8% 117 34
9 Битола 1 1 38 37,3 2 2,0 5,3% 27 9
10 Охрид 1 91 162,2 2 3,6 2,2% 17 72
11 Кавадарци 1 9 20,9 1 2,3 11,1% 4 4
12 Гостивар 1 79 66,0 6 5,0 7,6% 20 53
13 Гевгелија** 1 9 26,2 0 0,0 0,0% 4 5
14 Струмица 10 10,6 1 1,1 10,0% 2 7
15 Крива Паланка 10 41,8 0 0,0 0,0% 6 4
16 Радовиш 4 12,3 0 0,0 0,0% 4 0
17 Крушево 5 52,5 1 10,5 20,0% 2 2
18 Кочани 13 69 143,8 2 4,2 2,9% 31 36
19 Пробиштип 11 71,9 0 0,0 0,0% 2 9
20 Демир Хисар 1 11,9 0 0,0 0,0% 1 0
21 Македонски Брод 3 26,8 0 0,0 0,0% 2 1
22 Пехчево 5 100,1 0 0,0 0,0% 3 2
23 Берово 2 15,4 0 0,0 0,0% 1 1
24 Валандово 5 42,2 0 0,0 0,0% 2 3
25 Виница 3 15,4 0 0,0 0,0% 3 0
26 Делчево 1 4,2 1 4,2 100,0% 0 0
27 Кратово 1 5 52,3 0 0,0 0,0% 2 3
28 Свети Николе 1 12 58,5 0 0,0 0,0% 2 10
29 Кичево 5 8,7 0 0,0 0,0% 3 2
30 Ресен 48 293,5 1 6,1 2,1% 0 47
31 Неготино* 2 19 81,0 0 0,0 0,0% 11 8
Вкупно 156 6 29 4820 232,0 222 10,7 4,6% 1865 2733
*10 заболени лица од ПЕ Неготино се жители на Демир Капија
**2 заболени лица од ПЕ Гевгелија се жители на Богданци
Вкупно направени тестови во РСМ
Кумулативен број на тестови Вкупно тестови Вкупно позитивни Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина
Сите лаборатории 49020 4819 4904 24 44116 4795
1 ИЈЗ – Вирусологија 27025 2978 3148 22 23877 2956
2 ЦЈЗ Скопје 676 139 0 0 676 139
3 Авицена 2468 307 0 0 2468 307
4 Биотек 3930 174 0 0 3930 174
5 Жан Митрев Клиника 6761 404 0 0 6761 404
6 Систина 3232 158 0 0 3232 158
7 МАНУ 4125 576 1756 2 2369 574
8 Ветеринарен Факултет 755 81 0 0 755 81
9 Судска медицина 48 2 0 0 48 2

 

Дистрибуција на активни случаи по општини во Скопје

image (4)

 

PDF-Податоци за COVID-19 за 18.6.2020