Дневно Инфо за прес!
Ден на кој се однесуваат резултатите 19.6.2020
Број на направени тестови во денот Вкупно тестови Позитивни (нови) Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина
1 ИЈЗ – Вирусологија 576 99 77 0 499 99 20% градинки Штип – 77/0
2 ЦЈЗ Скопје 31 3 0 0 31 3 10%
3 Авицена 88 9 0 0 88 9 10%
4 Биотек 160 8 0 0 160 8 5%
5 Жан Митрев Клиника 184 21 0 0 184 21 11%
6 Систина 165 9 0 0 165 9 5%
7 МАНУ 157 36 0 0 157 36 23%
8 Судска медицина 3 0 0 0 3 0 0%
ВКУПНО ТЕСТОВИ за денот 1364 185 77 0 1287 185 14%
Рб. Дистрибуција по ЦЈЗ/ПЕ 19.6.2020 Умрени (нови) Оздравени (нови) Вкупно Инциденца Умрени (вкупно) Морталитет Леталитет Оздравени (вкупно) Активни случаи (вкупно)
1 Скопје 96 8 29 2440 395,0 81 13,1 3,3% 706 1653
2 Куманово 2 1 1 680 476,6 34 23,8 5,0% 417 229
3 Дебар 18 81 291,8 4 14,4 4,9% 48 29
4 Штип 4 1 4 264 501,2 4 7,6 1,5% 53 207
5 Прилеп 1 231 242,3 19 19,9 8,2% 194 18
6 Тетово 14 1 2 515 257,8 38 19,0 7,4% 161 316
7 Струга 20 169 249,1 25 36,8 14,8% 54 90
8 Велес 2 4 164 247,5 11 16,6 6,7% 121 32
9 Битола 2 38 37,3 2 2,0 5,3% 27 9
10 Охрид 7 98 174,7 2 3,6 2,0% 17 79
11 Кавадарци 2 11 25,6 1 2,3 9,1% 4 6
12 Гостивар 2 1 81 67,6 6 5,0 7,4% 21 54
13 Гевгелија** 9 26,2 0 0,0 0,0% 4 5
14 Струмица 10 10,6 1 1,1 10,0% 2 7
15 Крива Паланка 1 11 46,0 0 0,0 0,0% 6 5
16 Радовиш 4 12,3 0 0,0 0,0% 4 0
17 Крушево 5 52,5 1 10,5 20,0% 2 2
18 Кочани 59 123,0 2 4,2 3,4% 31 26
19 Пробиштип 1 12 78,4 0 0,0 0,0% 2 10
20 Демир Хисар 1 11,9 0 0,0 0,0% 1 0
21 Македонски Брод 3 26,8 0 0,0 0,0% 2 1
22 Пехчево 5 100,1 0 0,0 0,0% 3 2
23 Берово 2 15,4 0 0,0 0,0% 1 1
24 Валандово 6 50,6 0 0,0 0,0% 2 4
25 Виница 3 15,4 0 0,0 0,0% 3 0
26 Делчево 1 4,2 1 4,2 100,0% 0 0
27 Кратово 4 41,8 0 0,0 0,0% 2 2
28 Свети Николе 2 14 68,3 0 0,0 0,0% 2 12
29 Кичево 3 8 14,0 0 0,0 0,0% 3 5
30 Ресен 8 57 348,6 1 6,1 1,8% 0 56
31 Неготино* 19 81,0 0 0,0 0,0% 11 8
Вкупно 185 11 41 5005 240,9 233 11,2 4,7% 1904 2868
*10 заболени лица од ПЕ Неготино се жители на Демир Капија
**2 заболени лица од ПЕ Гевгелија се жители на Богданци
Вкупно направени тестови во РСМ
Кумулативен број на тестови Вкупно тестови Вкупно позитивни Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина
Сите лаборатории 50384 5004 4981 24 45403 4980
1 ИЈЗ – Вирусологија 27601 3077 3225 22 24376 3055
2 ЦЈЗ Скопје 707 142 0 0 707 142
3 Авицена 2556 316 0 0 2556 316
4 Биотек 4090 182 0 0 4090 182
5 Жан Митрев Клиника 6945 425 0 0 6945 425
6 Систина 3397 167 0 0 3397 167
7 МАНУ 4282 612 1756 2 2526 610
8 Ветеринарен Факултет 755 81 0 0 755 81
9 Судска медицина 51 2 0 0 51 2

 

Дистрибуција на активни случаи по општини во Скопје

image (5)

 

Податоци за COVID-19 за 19.6.2020-PDF