>
Sat, Jul 25
Дневно Инфо за прес!
Ден на кој се однесуваат резултатите 24.7.2020
Број на направени тестови во денот Вкупно тестови Позитивни (нови) Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина
1 ИЈЗ – Вирусологија 579 69 0 0 579 69 12%
2 ЦЈЗ Скопје 31 1 0 0 31 1 3%
3 Авицена 142 13 0 0 142 13 9%
4 Биотек 135 4 0 0 135 4 3%
5 Жан Митрев Клиника 268 14 0 0 268 14 5%
6 Систина 171 4 0 0 171 4 2%
7 МАНУ 131 21 0 0 131 21 16%
8 Судска медицина 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
9 ЦЈЗ Битола 53 8 0 0 53 8 15%
10 КИБФС 6 1 0 0 6 1 17%
11 ГАК 26 2 0 0 26 2 8%
12 Лаборатории од странство 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
ВКУПНО ТЕСТОВИ за денот 1542 137 0 0 1542 137 9%
Рб. Дистрибуција по ЦЈЗ/ПЕ 24.7.2020 Умрени (нови) Оздравени (нови) Вкупно Инциденца Умрени (вкупно) Морталитет Леталитет Оздравени (вкупно) Активни случаи (вкупно)
1 Скопје*** 60 3 53 4569 739,7 188 30,4 4,1% 2461 1920
2 Куманово 13 2 966 677,0 50 35,0 5,2% 647 269
3 Дебар 5 3 185 666,5 6 21,6 3,2% 62 117
4 Штип 16 1 1 718 1363,1 12 22,8 1,7% 334 372
5 Прилеп 3 6 321 336,8 23 24,1 7,2% 247 51
6 Тетово 7 7 983 492,1 71 35,5 7,2% 628 284
7 Струга 1 1 402 592,5 43 63,4 10,7% 166 193
8 Велес 3 5 212 320,0 13 19,6 6,1% 178 21
9 Битола 5 2 109 106,9 2 2,0 1,8% 52 55
10 Охрид 1 259 461,6 7 12,5 2,7% 144 108
11 Кавадарци 1 33 76,7 1 2,3 3,0% 16 16
12 Гостивар 11 2 11 357 298,1 23 19,2 6,4% 116 218
13 Гевгелија** 19 55,2 0 0,0 0,0% 11 8
14 Струмица 1 31 32,7 3 3,2 9,7% 8 20
15 Крива Паланка 22 92,0 0 0,0 0,0% 14 8
16 Радовиш 27 82,8 1 3,1 3,7% 4 22
17 Крушево 1 15 157,4 2 21,0 13,3% 4 9
18 Кочани 1 93 193,9 3 6,3 3,2% 67 23
19 Пробиштип 1 47 307,2 0 0,0 0,0% 19 28
20 Демир Хисар 1 22 262,6 0 0,0 0,0% 2 20
21 Македонски Брод 10 89,3 0 0,0 0,0% 4 6
22 Пехчево 6 120,2 0 0,0 0,0% 6 0
23 Берово 4 30,8 1 7,7 25,0% 2 1
24 Валандово 6 50,6 0 0,0 0,0% 6 0
25 Виница 1 5 25,7 0 0,0 0,0% 4 1
26 Делчево**** 2 8,3 1 4,2 50,0% 0 1
27 Кратово 12 125,4 0 0,0 0,0% 5 7
28 Свети Николе 3 215 1048,2 0 0,0 0,0% 15 200
29 Кичево 5 3 118 206,5 5 8,7 4,2% 22 91
30 Ресен*** 9 143 874,5 4 24,5 2,8% 94 45
31 Неготино* 23 98,0 1 4,3 4,3% 19 3
Вкупно 137 9 103 9934 478,2 460 22,1 4,6% 5357 4117
*10 заболени лица од ПЕ Неготино се жители на Демир Капија
**6 заболени лица од ПЕ Гевгелија се жители на Дојран, 2 од Богданци и еден е странски државјанин
***5 пријавени случаи се странски државјани моментално хоспитализирани во Скопје и 1 во КБ Битола кој престојувал во Ресен
****еден случај е од Македонска Каменица
Вкупно направени тестови во РСМ
Кумулативен број на тестови Вкупно тестови Вкупно позитивни Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина
Сите лаборатории 94092 9934 4982 24 89110 9910
1 ИЈЗ – Вирусологија 46635 5557 3226 22 43409 5535
2 ЦЈЗ Скопје 1143 168 0 0 1143 168
3 Авицена 6454 807 0 0 6454 807
4 Биотек 7673 437 0 0 7673 437
5 Жан Митрев Клиника 12877 970 0 0 12877 970
6 Систина 8213 472 0 0 8213 472
7 Лаор 20 7 0 0 20 7
8 МАНУ 8413 1220 1756 2 6657 1218
9 Ветеринарен Факултет 755 81 0 0 755 81
10 Судска медицина 263 6 0 0 263 6
11 ЦЈЗ Битола 1157 168 0 0 1157 168
12 КИБФС 376 28 0 0 376 28
13 ГАК 107 7 0 0 107 7
14 Лаборатории од странство 6 6 0 0 6 6
Дистрибуција на заболени по општини во Скопје
image.png