Дневно Инфо за прес!
Ден на кој се однесуваат резултатите 26.7.2020
Број на направени тестови во денот Вкупно тестови Позитивни (нови) Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина
1 ИЈЗ – Вирусологија 662 106 0 0 662 106 16%
2 ЦЈЗ Скопје 25 1 0 0 25 1 4%
3 Авицена 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
4 Биотек 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
5 Жан Митрев Клиника 134 12 0 0 134 12 9%
6 Систина 113 8 0 0 113 8 7%
7 МАНУ 10 0 0 0 10 0 0%
8 Судска медицина 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
9 ЦЈЗ Битола 59 0 0 0 59 0 0%
10 КИБФС 12 0 0 0 12 0 0%
11 ГАК 10 1 0 0 10 1 10%
12 Лаборатории од странство 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
ВКУПНО ТЕСТОВИ за денот 1025 128 0 0 1025 128 12%
Рб. Дистрибуција по ЦЈЗ/ПЕ 26.7.2020 Умрени (нови) Оздравени (нови) Вкупно Инциденца Умрени (вкупно) Морталитет Леталитет Оздравени (вкупно) Активни случаи (вкупно)
1 Скопје*** 52 4 108 4660 754,5 192 31,1 4,1% 2592 1876
2 Куманово 6 2 991 694,5 50 35,0 5,0% 657 284
3 Дебар 192 691,8 6 21,6 3,1% 62 124
4 Штип 29 761 1444,8 12 22,8 1,6% 340 409
5 Прилеп 2 1 324 339,9 23 24,1 7,1% 248 53
6 Тетово 6 11 998 499,6 71 35,5 7,1% 649 278
7 Струга 1 416 613,1 44 64,8 10,6% 166 206
8 Велес 1 212 320,0 13 19,6 6,1% 179 20
9 Битола 2 3 116 113,8 2 2,0 1,7% 55 59
10 Охрид 262 466,9 7 12,5 2,7% 144 111
11 Кавадарци 10 48 111,5 1 2,3 2,1% 16 31
12 Гостивар 13 2 385 321,4 23 19,2 6,0% 128 234
13 Гевгелија** 22 64,0 0 0,0 0,0% 11 11
14 Струмица 35 37,0 3 3,2 8,6% 8 24
15 Крива Паланка 22 92,0 0 0,0 0,0% 14 8
16 Радовиш 28 85,9 1 3,1 3,6% 4 23
17 Крушево 15 157,4 2 21,0 13,3% 4 9
18 Кочани 1 2 95 198,0 3 6,3 3,2% 69 23
19 Пробиштип 1 48 313,7 0 0,0 0,0% 19 29
20 Демир Хисар 24 286,5 0 0,0 0,0% 2 22
21 Македонски Брод 3 15 134,0 0 0,0 0,0% 4 11
22 Пехчево 6 120,2 0 0,0 0,0% 6 0
23 Берово 4 30,8 1 7,7 25,0% 2 1
24 Валандово 6 50,6 0 0,0 0,0% 6 0
25 Виница 2 7 36,0 0 0,0 0,0% 4 3
26 Делчево**** 5 20,8 1 4,2 20,0% 0 4
27 Кратово 13 135,9 0 0,0 0,0% 5 8
28 Свети Николе 1 217 1057,9 0 0,0 0,0% 28 189
29 Кичево 1 2 120 210,0 6 10,5 5,0% 24 90
30 Ресен*** 5 143 874,5 4 24,5 2,8% 99 40
31 Неготино* 23 98,0 1 4,3 4,3% 19 3
Вкупно 128 6 137 10213 491,6 466 22,4 4,6% 5564 4183
*10 заболени лица од ПЕ Неготино се жители на Демир Капија
**7 заболени лица од ПЕ Гевгелија се жители на Дојран, 3 од Богданци и еден е странски државјанин
***6 пријавени случаи се странски државјани моментално хоспитализирани во Скопје и 1 во КБ Битола кој престојувал во Ресен
****4 случаи се од Македонска Каменица
Вкупно направени тестови во РСМ
Кумулативен број на тестови Вкупно тестови Вкупно позитивни Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина
Сите лаборатории 96194 10213 4982 24 91212 10189
1 ИЈЗ – Вирусологија 47964 5775 3226 22 44738 5753
2 ЦЈЗ Скопје 1191 171 0 0 1191 171
3 Авицена 6592 818 0 0 6592 818
4 Биотек 7751 448 0 0 7751 448
5 Жан Митрев Клиника 13019 983 0 0 13019 983
6 Систина 8425 484 0 0 8425 484
7 Лаор 20 7 0 0 20 7
8 МАНУ 8433 1220 1756 2 6677 1218
9 Ветеринарен Факултет 755 81 0 0 755 81
10 Судска медицина 264 6 0 0 264 6
11 ЦЈЗ Битола 1251 176 0 0 1251 176
12 КИБФС 391 29 0 0 391 29
13 ГАК 132 9 0 0 132 9
14 Лаборатории од странство 6 6 0 0 6 6
Дистрибуција на заболени по општини во Скопје
 image (1)