Дневно Инфо за прес!
Ден на кој се однесуваат резултатите 29.7.2020
Број на направени тестови во денот Вкупно тестови Позитивни (нови) Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина
1 ИЈЗ – Вирусологија 333 23 0 0 333 23 7%
2 ЦЈЗ Скопје 23 1 0 0 23 1 4%
3 Авицена 152 17 0 0 152 17 11%
4 Биотек 218 3 0 0 218 3 1%
5 Жан Митрев Клиника 234 29 0 0 234 29 12%
6 Систина 163 9 0 0 163 9 6%
8 МАНУ 85 18 0 0 85 18 21%
9 Судска медицина 8 0 0 0 8 0 0%
10 ЦЈЗ Битола 75 19 0 0 75 19 25%
11 КИБФС 15 0 0 0 15 0 0%
12 ГАК 19 0 0 0 19 0 0%
13 Лаборатории од странство 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
ВКУПНО ТЕСТОВИ за денот 1325 119 0 0 1325 119 9%
Рб. Дистрибуција по ЦЈЗ/ПЕ 29.7.2020 Умрени (нови) Оздравени (нови) Вкупно Инциденца Умрени (вкупно) Морталитет Леталитет Оздравени (вкупно) Активни случаи (вкупно)
1 Скопје*** 35 3 22 4779 773,7 197 31,9 4,1% 2768 1814
2 Куманово 15 10 1038 727,5 52 36,4 5,0% 690 296
3 Дебар 193 695,4 6 21,6 3,1% 64 123
4 Штип 17 12 809 1535,9 13 24,7 1,6% 355 441
5 Прилеп 3 330 346,2 24 25,2 7,3% 249 57
6 Тетово 4 26 1027 514,1 73 36,5 7,1% 726 228
7 Струга 3 1 440 648,5 44 64,8 10,0% 206 190
8 Велес 3 1 216 326,0 13 19,6 6,0% 185 18
9 Битола 8 4 135 132,5 3 2,9 2,2% 62 70
10 Охрид 3 272 484,8 7 12,5 2,6% 178 87
11 Кавадарци 2 55 127,8 1 2,3 1,8% 16 38
12 Гостивар 8 1 424 354,0 24 20,0 5,7% 142 258
13 Гевгелија** 22 64,0 0 0,0 0,0% 11 11
14 Струмица 35 37,0 3 3,2 8,6% 9 23
15 Крива Паланка 1 24 100,3 0 0,0 0,0% 14 10
16 Радовиш 29 88,9 1 3,1 3,4% 5 23
17 Крушево 15 157,4 2 21,0 13,3% 4 9
18 Кочани 1 98 204,3 3 6,3 3,1% 70 25
19 Пробиштип 2 50 326,8 0 0,0 0,0% 24 26
20 Демир Хисар 5 1 31 370,1 0 0,0 0,0% 4 27
21 Македонски Брод 19 169,7 0 0,0 0,0% 4 15
22 Пехчево 6 120,2 0 0,0 0,0% 6 0
23 Берово 1 5 38,5 1 7,7 20,0% 2 2
24 Валандово 6 50,6 0 0,0 0,0% 6 0
25 Виница 8 41,2 0 0,0 0,0% 4 4
26 Делчево**** 5 20,8 1 4,2 20,0% 0 4
27 Кратово 1 13 135,9 0 0,0 0,0% 6 7
28 Свети Николе 1 2 221 1077,4 0 0,0 0,0% 42 179
29 Кичево 8 3 142 248,5 7 12,2 4,9% 41 94
30 Ресен*** 1 4 145 886,7 4 24,5 2,8% 108 33
31 Неготино* 25 106,5 1 4,3 4,0% 19 5
Вкупно 119 4 89 10617 511,0 480 23,1 4,5% 6020 4117
*10 заболени лица од ПЕ Неготино се жители на Демир Капија
**7 заболени лица од ПЕ Гевгелија се жители на Дојран, 3 од Богданци и еден е странски државјанин
***6 пријавени случаи се странски државјани моментално хоспитализирани во Скопје и 1 во КБ Битола кој престојувал во Ресен
****4 случаи се од Македонска Каменица
Вкупно направени тестови во РСМ
Кумулативен број на тестови Вкупно тестови Вкупно позитивни Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина
Сите лаборатории 100940 10619 4982 24 95958 10595
1 ИЈЗ – Вирусологија 49669 5920 3226 22 46443 5898
2 ЦЈЗ Скопје 1274 176 0 0 1274 176
3 Авицена 6982 854 0 0 6982 854
4 Биотек 8204 463 0 0 8204 463
5 Жан Митрев Клиника 13788 1042 0 0 13788 1042
6 Систина 8864 505 0 0 8864 505
7 Лаор 124 25 0 0 124 25
8 МАНУ 8852 1287 1756 2 7096 1285
9 Ветеринарен Факултет 755 81 0 0 755 81
10 Судска медицина 296 7 0 0 296 7
11 ЦЈЗ Битола 1427 211 0 0 1427 211
12 КИБФС 428 32 0 0 428 32
13 ГАК 271 10 0 0 271 10
14 Лаборатории од странство 6 6 0 0 6 6
Дистрибуција на заболени по општини во Скопје
image.png