Дневно Инфо за прес!
Ден на кој се однесуваат резултатите 04.8.2020
Број на направени тестови во денот Вкупно тестови Позитивни (нови) Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина
1 ИЈЗ – Вирусологија 302 27 0 0 302 27 9%
2 ЦЈЗ Скопје 24 0 0 0 24 0 0%
3 Авицена 156 5 0 0 156 5 3%
4 Биотек 255 4 0 0 255 4 2%
5 Жан Митрев Клиника 302 10 0 0 302 10 3%
6 Систина 216 9 0 0 216 9 4%
8 МАНУ 189 28 0 0 189 28 15%
9 Судска медицина 9 0 0 0 9 0 0%
10 ЦЈЗ Битола 48 4 0 0 48 4 8%
11 КИБФС 6 1 0 0 6 1 17%
12 ГАК 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
13 Лаборатории од странство 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
ВКУПНО ТЕСТОВИ за денот 1507 88 0 0 1507 88 6%
Рб. Дистрибуција по ЦЈЗ/ПЕ 04.8.2020 Умрени (нови) Оздравени (нови) Вкупно Инциденца Умрени (вкупно) Морталитет Леталитет Оздравени (вкупно) Активни случаи (вкупно)
1 Скопје 23 2 57 4966 804,0 209 33,8 4,2% 3454 1303
2 Куманово 8 1 1102 772,3 55 38,5 5,0% 785 262
3 Дебар 2 1 208 749,4 7 25,2 3,4% 83 118
4 Штип 10 1 11 887 1684,0 16 30,4 1,8% 438 433
5 Прилеп 3 8 336 352,5 24 25,2 7,1% 266 46
6 Тетово 2 1 11 1066 533,6 74 37,0 6,9% 780 212
7 Струга 11 469 691,2 44 64,8 9,4% 238 187
8 Велес 2 1 227 342,6 13 19,6 5,7% 192 22
9 Битола 3 146 143,2 6 5,9 4,1% 74 66
10 Охрид 8 283 504,4 8 14,3 2,8% 199 76
11 Кавадарци 1 83 192,9 1 2,3 1,2% 19 63
12 Гостивар 4 1 2 499 416,6 26 21,7 5,2% 185 288
13 Гевгелија** 23 66,9 0 0,0 0,0% 11 12
14 Струмица 1 39 41,2 3 3,2 7,7% 13 23
15 Крива Паланка 25 104,5 0 0,0 0,0% 14 11
16 Радовиш 29 88,9 1 3,1 3,4% 12 16
17 Крушево 16 167,9 2 21,0 12,5% 6 8
18 Кочани 4 106 221,0 4 8,3 3,8% 82 20
19 Пробиштип 57 372,5 0 0,0 0,0% 35 22
20 Демир Хисар 1 34 405,9 1 11,9 2,9% 7 26
21 Македонски Брод 4 41 366,2 1 8,9 2,4% 5 35
22 Пехчево 6 120,2 0 0,0 0,0% 6 0
23 Берово 8 61,5 1 7,7 12,5% 3 4
24 Валандово 6 50,6 0 0,0 0,0% 6 0
25 Виница 2 25 128,7 0 0,0 0,0% 4 21
26 Делчево*** 5 20,8 1 4,2 20,0% 0 4
27 Кратово 14 146,3 0 0,0 0,0% 7 7
28 Свети Николе 2 10 230 1121,3 0 0,0 0,0% 96 134
29 Кичево 2 2 179 313,2 9 15,7 5,0% 61 109
30 Ресен 5 146 892,9 4 24,5 2,7% 121 21
31 Неготино* 28 119,3 1 4,3 3,6% 19 8
Вкупно 88 6 113 11289 543,4 511 24,6 4,5% 7221 3557
*10 заболени лица од ПЕ Неготино се жители на Демир Капија
**7 заболени лица од ПЕ Гевгелија се жители на Дојран, 3 од Богданци и еден е странски државјанин
***4 случаи се од Македонска Каменица
Вкупно направени тестови во РСМ
Кумулативен број на тестови Вкупно тестови Вкупно позитивни Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина
Сите лаборатории 108384 11289 4982 24 103402 11265
1 ИЈЗ – Вирусологија 53289 6342 3226 22 50063 6320
2 ЦЈЗ Скопје 1393 182 0 0 1393 182
3 Авицена 7652 878 0 0 7652 878
4 Биотек 8721 480 0 0 8721 480
5 Жан Митрев Клиника 14670 1091 0 0 14670 1091
6 Систина 9783 551 0 0 9783 551
7 Лаор 124 25 0 0 124 25
8 МАНУ 9202 1339 1756 2 7446 1337
9 Ветеринарен Факултет 755 81 0 0 755 81
10 Судска медицина 315 7 0 0 315 7
11 ЦЈЗ Битола 1668 249 0 0 1668 249
12 КИБФС 498 47 0 0 498 47
13 ГАК 308 11 0 0 308 11
14 Лаборатории од странство 6 6 0 0 6 6
Дистрибуција на заболени по општини во Скопје
image.png