Дневно Инфо за прес!
Ден на кој се однесуваат резултатите 05.7.2020
Број на направени тестови во денот Вкупно тестови Позитивни (нови) Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина
1 ИЈЗ – Вирусологија 544 47 0 0 544 47 9%
2 ЦЈЗ Скопје 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
3 Авицена 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
4 Биотек 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
5 Жан Митрев Клиника 71 6 0 0 71 6 8%
6 Систина 183 11 0 0 183 11 6%
7 МАНУ 96 14 0 0 96 14 15%
8 Судска медицина 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
9 ЦЈЗ Битола 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
10 Лаборатории од странство 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
ВКУПНО ТЕСТОВИ за денот 894 78 0 0 894 78 9%
Рб. Дистрибуција по ЦЈЗ/ПЕ 05.7.2020 Умрени (нови) Оздравени (нови) Вкупно Инциденца Умрени (вкупно) Морталитет Леталитет Оздравени (вкупно) Активни случаи (вкупно)
1 Скопје 26 3 72 3422 554,0 137 22,2 4,0% 1325 1960
2 Куманово 4 1 53 801 561,4 42 29,4 5,2% 565 194
3 Дебар 1 110 396,3 4 14,4 3,6% 48 58
4 Штип 17 20 390 740,4 8 15,2 2,1% 225 157
5 Прилеп 4 281 294,8 20 21,0 7,1% 210 51
6 Тетово 9 10 775 388,0 56 28,0 7,2% 328 391
7 Струга 3 1 268 395,0 33 48,6 12,3% 66 169
8 Велес 1 196 295,8 13 19,6 6,6% 141 42
9 Битола 1 62 60,8 2 2,0 3,2% 37 23
10 Охрид 1 205 365,4 5 8,9 2,4% 24 176
11 Кавадарци 21 48,8 1 2,3 4,8% 5 15
12 Гостивар 5 5 161 134,4 12 10,0 7,5% 56 93
13 Гевгелија** 12 34,9 0 0,0 0,0% 9 3
14 Струмица 17 17,9 1 1,1 5,9% 7 9
15 Крива Паланка 1 17 71,1 0 0,0 0,0% 6 11
16 Радовиш 4 12,3 0 0,0 0,0% 4 0
17 Крушево 7 73,5 2 21,0 28,6% 2 3
18 Кочани 1 75 156,3 3 6,3 4,0% 50 22
19 Пробиштип 3 2 29 189,5 0 0,0 0,0% 11 18
20 Демир Хисар 2 23,9 0 0,0 0,0% 1 1
21 Македонски Брод 6 53,6 0 0,0 0,0% 2 4
22 Пехчево 6 120,2 0 0,0 0,0% 3 3
23 Берово 3 23,1 1 7,7 33,3% 2 0
24 Валандово 6 50,6 0 0,0 0,0% 4 2
25 Виница 1 4 20,6 0 0,0 0,0% 3 1
26 Делчево 1 4,2 1 4,2 100,0% 0 0
27 Кратово 5 52,3 0 0,0 0,0% 3 2
28 Свети Николе 5 47 229,1 0 0,0 0,0% 5 42
29 Кичево 48 84,0 1 1,7 2,1% 8 39
30 Ресен 4 122 746,1 3 18,3 2,5% 34 85
31 Неготино* 1 21 89,5 1 4,3 4,8% 15 5
Вкупно 78 5 172 7124 342,9 346 16,7 4,9% 3199 3579
*10 заболени лица од ПЕ Неготино се жители на Демир Капија
**2 заболени лица од ПЕ Гевгелија се жители на Богданци
Вкупно направени тестови во РСМ
Кумулативен број на тестови Вкупно тестови Вкупно позитивни Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина
Сите лаборатории 68059 7124 4982 24 63077 7100
1 ИЈЗ – Вирусологија 35995 4178 3226 22 32769 4156
2 ЦЈЗ Скопје 776 150 0 0 776 150
3 Авицена 3838 482 0 0 3838 482
4 Биотек 5535 301 0 0 5535 301
5 Жан Митрев Клиника 9063 638 0 0 9063 638
6 Систина 5391 317 0 0 5391 317
7 Лаор 20 7 0 0 20 7
8 МАНУ 6235 899 1756 2 4479 897
9 Ветеринарен Факултет 755 81 0 0 755 81
10 Судска медицина 125 3 0 0 125 3
11 ЦЈЗ Битола 322 64 0 0 322 64
12 Лаборатории од странство 4 4 0 0 4 4
Дистрибуција на активни случаи по општини во Скопје
 image (19)