Дневно Инфо за прес!
Ден на кој се однесуваат резултатите 06.6.2020
Број на направени тестови во денот Вкупно тестови Позитивни (нови) Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина
1 ИЈЗ – Вирусологија 440 74 103 9 337 65
2 ЦЈЗ Скопје 12 6 0 0 12 6 градинки штип 1
3 Авицена 78 4 0 0 78 4 градинки кочани 102/9
4 Биотек 127 2 0 0 127 2 домови за стари лица 0
5 Жан Митрев Клиника 56 2 0 0 56 2
6 Систина 81 7 0 0 81 7
7 МАНУ 60 16 0 0 60 16
ВКУПНО ТЕСТОВИ за денот 854 111 103 9 751 102
Рб. Дистрибуција по ЦЈЗ/ПЕ 06.6.2020 Умрени (нови) Оздравени (нови) Вкупно Инциденца Умрени (вкупно) Морталитет Леталитет Оздравени (вкупно) Активни случаи (вкупно)
1 Скопје 63 1264 204,6 38 6,2 3,0% 568 658
2 Куманово 11 556 389,7 25 17,5 4,5% 391 140
3 Дебар 52 187,4 4 14,4 7,7% 47 1
4 Штип 12 174 330,3 2 3,8 1,1% 36 136
5 Прилеп 1 1 218 228,7 17 17,8 7,8% 174 27
6 Тетово 8 4 281 140,7 25 12,5 8,9% 137 119
7 Струга 1 98 144,4 21 31,0 21,4% 52 25
8 Велес 3 144 217,3 10 15,1 6,9% 104 30
9 Битола 1 30 29,4 2 2,0 6,7% 25 3
10 Охрид 1 31 55,2 0 0,0 0,0% 17 14
11 Кавадарци 6 13,9 1 2,3 16,7% 4 1
12 Гостивар 3 50 41,7 3 2,5 6,0% 18 29
13 Гевгелија 6 17,4 0 0,0 0,0% 4 2
14 Струмица 5 5,3 1 1,1 20,0% 2 2
15 Крива Паланка 1 7 29,3 0 0,0 0,0% 6 1
16 Радовиш 4 12,3 0 0,0 0,0% 4 0
17 Крушево 3 31,5 1 10,5 33,3% 2 0
18 Кочани 9 51 106,3 2 4,2 3,9% 29 20
19 Пробиштип 5 32,7 0 0,0 0,0% 2 3
20 Демир Хисар 1 11,9 0 0,0 0,0% 1 0
21 Македонски Брод 2 17,9 0 0,0 0,0% 2 0
22 Пехчево 3 60,1 0 0,0 0,0% 3 0
23 Берово 2 15,4 0 0,0 0,0% 1 1
24 Валандово 3 25,3 0 0,0 0,0% 1 2
25 Виница 3 15,4 0 0,0 0,0% 2 1
26 Делчево 1 4,2 1 4,2 100,0% 0 0
27 Кратово 3 31,4 0 0,0 0,0% 2 1
28 Свети Николе 3 14,6 0 0,0 0,0% 1 2
29 Кичево 3 5,2 0 0,0 0,0% 2 1
30 Неготино* 16 68,2 0 0,0 0,0% 9 7
Вкупно 111 2 6 3025 145,6 153 7,4 5,1% 1646 1226
*9 заболени лица од ПЕ Неготино се жители на Демир Капија
Вкупно направени тестови во РСМ
Кумулативен број на тестови Вкупно тестови Вкупно позитивни Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина
Сите лаборатории 36325 3025 4528 20 31797 3005
1 ИЈЗ – Вирусологија 21799 2213 2871 18 18928 2195
2 ЦЈЗ Скопје 324 68 0 0 324 68
3 Авицена 1356 110 0 0 1356 110
4 Биотек 2606 81 0 0 2606 81
5 Жан Митрев Клиника 5037 261 0 0 5037 261
6 Систина 1906 70 0 0 1906 70
7 МАНУ 2542 141 1657 2 885 139
8 Ветеринарен Факултет 755 81 0 0 755 81
По општини активнио случаи Скопје заклучно со вчерашните случаи

Чаир 152
Бутел 59
Гази Баба 58
Аеродром 53
Сарај 52
Центар 52
Карпош 40
Кисела Вода 29
Арачиново 23
Студеничани 18
Ѓорче Петров 17
Илинден 17
Шуто Оризари 12
Петровец 6
Чучер Сандево 3
Сопиште 2
(blank) 1