Дневно Инфо за прес!
Ден на кој се однесуваат резултатите 8/8/2020
Број на направени тестови во денот Вкупно тестови Позитивни (нови) Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина
1 ИЈЗ – Вирусологија 696 46 0 0 696 46 7%
2 ЦЈЗ Скопје 17 0 0 0 17 0 0%
3 Авицена 145 2 0 0 145 2 1%
4 Биотек 88 5 0 0 88 5 6%
5 Жан Митрев Клиника 6 0 0 0 6 0 0%
6 Систина 155 18 0 0 155 18 12%
8 МАНУ 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
9 Судска медицина 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
10 ЦЈЗ Битола 67 11 0 0 67 11 16%
11 КИБФС 6 3 0 0 6 3 50%
12 ГАК 8 0 0 0 8 0 0%
13 Лаборатории од странство 0 0 0 0 #DIV/0!
ВКУПНО ТЕСТОВИ за денот 1188 85 0 0 1188 85 7%
Рб. Дистрибуција по ЦЈЗ/ПЕ 8/8/2020 Умрени (нови) Оздравени (нови) Вкупно Инциденца Умрени (вкупно) Морталитет Леталитет Оздравени (вкупно) Активни случаи (вкупно)
1 Скопје 32 2 1 5149 833.6 216 35.0 4.2% 3598 1335
2 Куманово 9 1148 804.6 57 39.9 5.0% 815 276
3 Дебар 3 1 219 789.0 8 28.8 3.7% 84 127
4 Штип 9 1 953 1809.3 18 34.2 1.9% 535 400
5 Прилеп 1 345 361.9 24 25.2 7.0% 272 49
6 Тетово 1 13 1088 544.6 74 37.0 6.8% 824 190
7 Струга 478 704.5 45 66.3 9.4% 238 195
8 Велес 2 2 234 353.2 13 19.6 5.6% 198 23
9 Битола 4 3 165 161.9 6 5.9 3.6% 87 72
10 Охрид 297 529.3 9 16.0 3.0% 199 89
11 Кавадарци 6 110 255.6 1 2.3 0.9% 21 88
12 Гостивар 7 562 469.2 27 22.5 4.8% 209 326
13 Гевгелија** 24 69.8 0 0.0 0.0% 11 13
14 Струмица 1 41 43.3 3 3.2 7.3% 13 25
15 Крива Паланка 26 108.7 0 0.0 0.0% 14 12
16 Радовиш 33 101.2 1 3.1 3.0% 22 10
17 Крушево 16 167.9 2 21.0 12.5% 7 7
18 Кочани 1 112 233.5 4 8.3 3.6% 84 24
19 Пробиштип 63 411.7 0 0.0 0.0% 42 21
20 Демир Хисар 1 2 43 513.3 1 11.9 2.3% 12 30
21 Македонски Брод 51 455.5 2 17.9 3.9% 9 40
22 Пехчево 6 120.2 0 0.0 0.0% 6 0
23 Берово 8 61.5 1 7.7 12.5% 3 4
24 Валандово 7 59.1 0 0.0 0.0% 6 1
25 Виница 1 30 154.4 0 0.0 0.0% 4 26
26 Делчево*** 1 5 20.8 1 4.2 20.0% 1 3
27 Кратово 14 146.3 0 0.0 0.0% 10 4
28 Свети Николе 13 239 1165.2 0 0.0 0.0% 125 114
29 Кичево 7 7 196 342.9 9 15.7 4.6% 71 116
30 Ресен 146 892.9 4 24.5 2.7% 125 17
31 Неготино* 31 132.1 1 4.3 3.2% 19 11
Вкупно 85 4 42 11839 569.9 527 25.4 4.5% 7664 3648
*10 заболени лица од ПЕ Неготино се жители на Демир Капија
**7 заболени лица од ПЕ Гевгелија се жители на Дојран, 3 од Богданци и еден е странски државјанин
***4 случаи се од Македонска Каменица
Вкупно направени тестови во РСМ
Кумулативен број на тестови Вкупно тестови Вкупно позитивни Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина
Сите лаборатории 114807 11839 4982 24 109825 11815
1 ИЈЗ – Вирусологија 56297 6647 3226 22 53071 6625
2 ЦЈЗ Скопје 1489 185 0 0 1489 185
3 Авицена 8299 909 0 0 8299 909
4 Биотек 9427 509 0 0 9427 509
5 Жан Митрев Клиника 15374 1121 0 0 15374 1121
6 Систина 10388 590 0 0 10388 590
7 Лаор 124 25 0 0 124 25
8 МАНУ 9541 1414 1756 2 7785 1412
9 Ветеринарен Факултет 755 81 0 0 755 81
10 Судска медицина 339 7 0 0 339 7
11 ЦЈЗ Битола 1881 281 0 0 1881 281
12 КИБФС 527 52 0 0 527 52
13 ГАК 360 12 0 0 360 12
14 Лаборатории од странство 6 6 0 0 6 6