Лицата кои патуваат во Афричките земји каде се регистрирани случаи на заболување или епидемија на мајмунски сипаници*, треба да бидат свесни дека постои ризик за заболување и да ги практикуваат следните превентивни мерки:

 

За избегнување на ризикот на пренос од животно на човек

 • Да се избегнува контакт со диви животни (мајмуни, глодари) и изложување на нивна крв или месо, особено при процедури на колење.
 • Да се консумира само термички добро обработено месо од диви животни.
 • Лицата кои професионално е можно да имаат контакт со заболени диви животни или нивни органи и ткива, да користат соодветна заштитна опрема (ракавици, маски очила, мантили, престилки, обувки).

 

За избегнување на ризикот на пренос од човек на човек

 • Да се избегнува близок физички контакт со лица кои имаат или се сомнителни на мајмунски сипаници (види подолу), како и контакт со нивни телесни течности и предмети од околината.
 • Регуларно миење на раце после контакт/посета на болен човек.
 • Доколку е неизбежен контакт со болен човек, да се носат маски, ракавици и друга заштитна опрема

 

Симптоми и знаци на мајмунска сипаница: треска, главоболка, оток на лимфни јазли, болки во грбот, болка во мускули, слабост и истоштеност, исип на лице и тело – најмногу на дланките и стапалата. Исипот поминува низ неколку фази и може да биде во вид на црвени ситни зрнца, меурчиња, гнојници и красти.

 

За сите дополнителни информации пред патувањето, може да се побара совет во надлежниот Центар за јавно здравје.

 

*Земји во Африка каде се регистрира заболувањето мајмунска сипаница:

 1. Нигерија
 2. Центално Африканска Република
 3. Камерун
 4. Демократска Република Конго
 5. Либерија
 6. Сиера Леоне

Прилог: Флаер – Информации за население – како да се заштитите од мајмунска сипаница (PDF)