Бројот на заболени од COVID-19 дијагностицирани на 28.03.2020 изнесува 18.
Според место на живеење, новозаболени има во:
Штип – 6, Скопје – 3, Велес – 3, Струга – 2, Струмица – 1, Дебар – 1,  Тетово – 1 и Гевгелија – 1
Вкупниот број на заболени во територијата на целата држава изнесува 259.
Според место на живеење зафатени градови со заболени од COVID-19 се:
Скопје – 145 заболени (2 оздравени)
Дебар – 46 (2 починати, 1 оздравен)
Куманово – 21 (1 починат )
Штип – 14
Прилеп – 8
Велес – 6
Тетово – 5
Струга – 5 (1 починат )
Охрид – 3
Кавадарци – 2
Гостивар – 1
Битола – 1
Гевгелија – 1
Струмица – 1