25 ноември 2020 година

Меѓународен ден на Организацијата на Обединетите Нации за елиминација на насилството врз жените  и почеток на 16-те Дена активизам против родово базирано насилство - 25 ноември – 10 декември

Активностите на sистемот на Обединетите Нации за 16 дена активизам против родово базираното насилство, од 25 ноември до 10 декември, ќе се одржат во рамките на глобалната тема за 2020 година UNITE: „Обој го светот портокалово: Финансирај, Одговори, Превенирај, Собери!“

16days-2020-in-focus-en

Мерките за затворање за справување со пандемијата со КОВИД 19 во светот, доведоа до затворање на луѓето во нивните домови, што резултираше со алармантно зголемување на веќе постоечката пандемија на насилство врз жените (existing pandemic of violence against women.)

„Придружувањето на кризата предизвика скок во пријавувањето на семејно насилство, точно во времето кога службите, вклучително и владеењето на правото, здравството и засолништата, се пренасочуваат за решавање на пандемијата“, се вели во извештајот на Генералниот секретар на ООН, „Заедничка одговорност, Глобална солидарност: Одговор на социо-економските влијанија на КОВИД-19 “.

Можете да направите промена за време на тековната пандемија COVID-19 и долготрајна кризна состојба што ја генерираше низ целиот свет. Можете да ги поддржите жените и девојчињата кои доживеале насилство да останат безбедни и ослободени од насилство. Преземете акција за време на 16-те Дена активизам за да се стави крај на родово базираното насилство. За  повеќе информации во врска со глобалната тема за 2020 година UNiTE: „Обој го светот портокалово: Финансирај, Одговори, Превенирај, Собери!“ посетете го линкот 

https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/what%20we%20do/evaw/unite%20campaign_2020_concept%20note_final.pdf?la=en&vs=5951

 

https://www.unwomen.org/en