Во иднина, како главен причинител на смртни случаи  ќе бидат сообраќајните несреќи, кои воедно се наоѓаат и на врвот на списокот направен од страна на СЗО.

Еден од најголемите причинители на смртни случаи во наредните декади ќе бидат сообраќајните несреќи.

На списокот на Светската Здравствена Организација на првите 5 места само 4 причинители се болести кои во иднина ќе бидат закана за здравјето на населението.

Според досегашните податоци се покажало дека овие 5 фактори се причина за повеќе од 40% на вкупните смртни случаи, и се очекува овој број да продолжува да расте. СЗО апелира до населението да водат повеќе грижа за себе си, како од болестите така и кога се дел од сообраќајот.

 

5 причинители на смртни случаи во инднина:

  • Сообраќајните несреќи
  • Срцевите болести
  • Респираторните болести
  • HIV / AIDS
  • Туберкулоза