Податоци за COVID-19 за 10.7.2020

Дневно Инфо за прес! Ден на кој се однесуваат резултатите 10/07/2020 Број на направени тестови во денот Вкупно тестови Позитивни (нови) Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина 1 ИЈЗ – Вирусологија 641 85 0 0 641 85 13%…

Прочитај Повеќе

Податоци за COVID-19 за 9.7.2020

Дневно Инфо за прес! Ден на кој се однесуваат резултатите 09.07.2020 Број на направени тестови во денот Вкупно тестови Позитивни (нови) Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина 1 ИЈЗ – Вирусологија 775 121 0 0 775 121 16%…

Прочитај Повеќе

Податоци за COVID-19 за 8.7.2020

Дневно Инфо за прес! Ден на кој се однесуваат резултатите 08.7.2020 Број на направени тестови во денот Вкупно тестови Позитивни (нови) Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина 1 ИЈЗ – Вирусологија 684 99 0 0 684 99 14%…

Прочитај Повеќе

Податоци за COVID-19 за 7.7.2020

Дневно Инфо за прес! Ден на кој се однесуваат резултатите 07/07/2020 Број на направени тестови во денот Вкупно тестови Позитивни (нови) Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина ИЈЗ – Вирусологија 1002 84 0 0 1002 84 8% ЦЈЗ…

Прочитај Повеќе

Податоци за COVID-19 за 6.7.2020

Дневно Инфо за прес! Ден на кој се однесуваат резултатите 06/07/2020 Број на направени тестови во денот Вкупно тестови Позитивни (нови) Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина 1 ИЈЗ – Вирусологија 628 53 0 0 628 53 8%…

Прочитај Повеќе