Морталитет од малигни неоплазми во  Р.С. Македонија

Малигните неоплазми се меѓу најчестите причини за смрт во светот. Во Р.С.Македонија после болестите на циркулаторниот систем малигните неоплазми се втората најчеста причина за смрт. Во периодот 2010-2021 година стапката на морталитет се движи од 180,3 на 100000 население во…

Прочитај Повеќе

Препораки за рак

Истражете ги клучните проблеми Дознајте како ракот нė засега сите и како сите може да влијаеме врз намалување на инциденцата.   Еднаквост во пристап на грижа од рак   Без разлика кои сме или каде живееме, сите ние заслужуваме пристап…

Прочитај Повеќе