ИНФОРМАЦИЈА ЗА СОСТОЈБАТА СО ЗАПАДНО-НИЛСКА ТРЕСКА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И РЕГИОНОТ

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СОСТОЈБАТА СО ЗАПАДНО-НИЛСКА ТРЕСКА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И РЕГИОНОТ Вовед Западно-Нилската треска е заболување кое го пренесуваат комарци, а кое кај помалку од 1% од инфекциите кај луѓе може да се манифестира со тешки невролошки симптоми. Сезонскиот надзор…

Прочитај Повеќе

Препораки за населението за заштита од топлотни бранови

Препораки за населението за заштита од топлотни бранови Секоја година високите температури влијаат негативно на здравјето на луѓето во смисла ја влошуваат состојбата кај лицата кои страдаат од кардиоваскуларни болести, респираторни болести, ментални нарушувања. Тоа доведува до зголемување на стапката…

Прочитај Повеќе

И Н Ф О Р М А Ц И Ј А За епидемијата на мали сипаници на подрачјето на ПЕ Дебар и состојбата со мали сипаници во Р. Македонија заклучно со 03.08.2018

И Н Ф О Р М А Ц И Ј А За епидемијата на мали сипаници на подрачјето на ПЕ Дебар и состојбата со мали сипаници во Р. Македонија заклучно со 03.08.2018 На 17.07.2018 година, до Институтот за јавно здравје…

Прочитај Повеќе

Епидемија на листериоза (Listeriosis) поврзана со меѓународно дистрибуиран смрзнат зеленчук од Унгарија во Европскиот регион

Епидемија на листериоза (Listeriosis) поврзана со меѓународно дистрибуиран смрзнат зеленчук од Унгарија во Европскиот регион Резиме на состојбата Од 2015 година, епидемијата на инвазивна Listeria monocytogenes (L. monocytogenes) е во тек во пет земји-членки на Европската унија (ЕУ) (Австрија, Данска,…

Прочитај Повеќе