Извор: Радио слободна Европа,  25. 09. 2015

проф. д-р Драган Ѓорѓев, Институт за јавно здравје

Тема: Аерозагадување и болести