Проф. д-р  Драган Ѓорѓев, советник во Институтот за јавно здравје

Тема: Аерозагадувањето  во Република Македонија