СОСТОЈБА СО COVID-19 ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА – 15.04.2020

 

Тестирани се вкупно 660 материјали во лабораториите во кои се спроведува молекуларно тестирање за присуство на SARS-CoV-2, од кои позитивни се 107 или 16,2% од тестираните. Потврдените случаи се од 13 градови, а 67.3% од пријавените лица се со место на живеење во Куманово (n=44) и Скопје (n=28) (Табела 1).

 

Табела 1.  Дневна дистрибуција на заболени од COVID-19 по град, РС Македонија, 15.04.2020

Град Број на заболени Починати
Вкупно 107 1
Куманово 44
Скопје 28
Прилеп 11
Битола 6
Тетово 5
Велес 4
Дебар 2
Гостивар 2
Штип 1
Струга 1 1
Кавадарци 1
Кочани 1
Кичево 1

 

Во текот на денот е добиена информација за едно починато лице.

По добиени два негативни теста за присуство на SARS-CoV-2, како оздравени се водат дополнителни 23 лица, 5 кои биле претходно хоспитализирани и 18 кои биле на домашно лекување.

 

КУМУЛАТИВНА СОСТОЈБА СО COVID-19 ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Заклучно со 15.04.2020, пријавени се вкупно 1.081 случаи на COVID-19 (I=52,2/100.000).

Според место на постојано живеење/ повремен престој, случаи на COVID-19 се регистрирани во 21 град низ државата, од кои 71,5% се регистрирани од три града:  Скопје (n=367), Куманово (n=306) и Прилеп (n=100), додека највисок леталитет (со исклучок на странскиот државјанин од Кавадарци) се регистрира во Струга  (Табела 2).

Табела 2. Кумулативна дистрибуција на заболени од COVID-19 по град, РС Македонија, 2020

Дистрибуција по градови Вкупно Инциденца /100 000 Умрени (вкупно) Леталитет
Вкупно 1081 52.2 46 4.2%
Скопје 367 59.4 8* 2.2%
Куманово 306 214.5 12 3.9%
Прилеп 100 104.9 3 3.0%
Дебар 51 183.8 4 7.8%
Струга 50 73.7 9 18.0%
Тетово 48 24.0 4 8.3%
Велес 40 60.4 3 7.5%
Штип 32 60.8 1 3.1%
Кочани 26 54.2 1 3.8%
Битола 15 14.7 0 0.0%
Гостивар 12 10.0 0 0.0%
Охрид 7 12.5 0 0.0%
Кавадарци 4 9.3 1 /
Гевгелија 4 11.6 0 0.0%
Крива Паланка 4 16.7 0 0.0%
Радовиш 4 12.3 0 0.0%
Крушево 3 31.5 0 0.0%
Струмица 2 2.1 0 0.0%
Пробиштип 2 13.1 0 0.0%
Кичево 2 3.5 0 0.0%
Неготино 2 8.5 0 0.0%

*странски државјанин  ** затвореник со место на живеење во Ресен

Највисока кумулативна инциденца на 100.000 жители се регистрира во Куманово со 214,5 заболени на 100.000 жители, во Дебар инциденцата на 100.000 жители останува на 183,8 и во Прилеп 104,9/100.000 жители. Инциденца над 50 заболени на 100.000 жители е регистрирана во Струга, Велес, Штип, Кочани и Скопје (Табела 2, Картограм 1).

Картограм 1. Инциденца на 100.000 жители, COVID-19, Р.С. Македонија

kartogram 15.4

Според пристигнатите анкети до 15 април (1.039), од регистрирани случаи 47.3% се машки, а 52.7% сe женски лица. Специфичниот морбидитет кај машките е 47,4/100.000, додека кај женските 53,1/100.000.

Возраста на заболените се движи од 0 до 91 години (медијана – 46 години). Најголем број (223) на заболени се на возраст од 50-59 години или 21,6%, каде е регистрирана и највисока специфична инциденца – 80,2/100.000. Кај лица над 60 години инциденцата изнесува од 56,4 заболени на 100.000 лица (Графикон 1). Најниска инциденца од 17,0  и 16,8 на 100.000 жители се регистрира кај деца на возраст од 0-9 и 10-19 години, каде се пријавени 39 и 42 случаи соодветно.

Графикон 1. Дистрибуција на заболените од COVID-19 според возрасна група, (n=1039)

15.4.1

Во однос на датумот на пријавување, првиот случај е регистриран во 9-та недела, а од 11-тата недела во 2020 континуирано се регистрираат нови потврдени случаи. Највисок број на пријавени случаи на дневно ниво (n=107) е регистриран на 15.04.2020 (Графикон 2).

Графикон 2.  Дистрибуција на заболените од COVID-19 во С. Македонија според ден на лабораториска дијагностика и начин на стекнување на болеста, 2020 година (n=1081)

15.4.2

Од пријавените случаи за кои се добиени податоци, 23% се/биле хоспитализирани во текот на болеста, а останатите случаи биле/се на домашно лекување и во домашна изолација, асимптоматски или со полесна клиничка слика.

Во однос на симптомите кои се пријавени кај заболените лица, најчесто се регистрирани температура (64,2%), кашлица (55,7%), малаксаност (32,8%), треска (18,5%), болка во грло (15,7%), отежнато дишење (14,5%) и главоболка (10,9%).

Кај 31% од дијагностицираните лица не се регистрирани симптоми на заболувањето.

Од досега добиените анкети, кај 291 лица се присутни една или повеќе хронични здравствени состојби, од кои 195 лица имаат кардиоваскуларна болест, 60 лица се со хронична белодробна болест, 57 со дијабет, 15 со хронична бубрежна болест и 47 со други хронични заболувања.

Од хоспитализираните случаи, кај 106 се присутни коморбидитети.

Регистрирани се 143 случаи на заболување меѓу здравствени работници.

Според исходот од заболувањето, кај 914 лица се активни случаи, 121 случаи се водат како оздравени (8 од нив се здравствени работници), испишани од болница или се со два негативни теста по домашното лекување.

Регистрирани се 46 смртни случаи (Лт = 4,2%).  Од регистрираните смртни случаи, најголем дел се на возраст над 60 години (n=31) каде е регистриран и највисок специфичен морталитет – 8,1/100.000 жители. Од починатите, кај 33 (71,2%) се регистрирани коморбидитети.

Од вкупниот број на случаи, 90 се импортирани, од нив едно лице е детектирано на точка на влез (Меѓународен аеродром Скопје) (Графикон 2). Вкупно 622 лица имале контакт со веќе потврден случај на COVID-19 во државата.

Од 15.02.2020 до 15.04.2020 тестирани се вкупно 10.422 материјали (детектирани 1.081 позитивни лица) во лабораториите во кои се спроведува молекуларно тестирање за присуство на SARS-CoV-2 (Табела 3). Со ова во Р. С. Македонија се направени 5.037 теста на 1.000.000 жители.

Табела 3. Вкупен број на тестови направени за COVID-19 во Р.С. Македонија (n=10.422)

Кумулативен број на тестови Вкупно тестови Вкупно позитивни
ВКУПНО 10422 1081
ИЈЗ - Вирусологија 6957 923
Ветеринарен Факултет (скрининг) 243 12
Авицена (скрининг) 243 13
Биотек (приватни) 425 27
Жан Митрев Клиника (приватни) 2554 103
Систина (приватни) 3

Од позитивните случаи, регистрирани се 2.589 контакти кои се следат или беа следени во период од 14 дена.

ПРОЦЕНА НА РИЗИК ЗА ПОНАТАМОШНО ШИРЕЊЕ НА COVID-19

Проценката на СЗО на глобално ниво и на ниво на Европски Регион за понатамошно ширење на COVID-19 кажува дека ризикот е многу висок.

Според категоризацијата на ризикот од СЗО, се проценува дека ризикот за понатамошно ширење на COVID-19 во Република Северна Македонија е многу висок.

 

На територијата на цела држава е прогласена вонредна состојба на 18.03.2020 година во времетраење од најмалку 30 дена.

 

Со цел спречување на понатамошно ширење на вирусот на територијата на целата држава, Владата одлучи: Да се забрани движење на населението во Република Северна Македонија во временски период од 16:00 – 05:00, во викедни целосно, а со цел спречување на ширење на заразната болест COVID-19 и заштита на населението во Република Северна Македонија.

Движење на лицата во Република Северна Македонија на возраст над 67 години е дозволено во временски период од 10:00-12:00 часот, додека на лицата на возраст до 18 години, во временски период од 13:00-15:00 часот.

 

СОСТОЈБА СО COVID-19 ВО СВЕТОТ

Согласно последните податоци објавени од СЗО, заклучно со 14.04.2020:

Број на потврдени случаи на глобално ниво – 1.991.562 (76.647 нови)

Број на смртни случаи на глобално ниво – 130.885 (5.989 нови)

Број на зафатени земји/ територии – 213

 • Европски Регион на СЗО
  • Потврдени случаи – 1.013.093 (35.497 нови)
  • Смртни случаи – 89.317 (4.710 нови)
 • Регион на СЗО Америка
  • Потврдени случаи – 707.121 (33.760 нови)
  • Смртни случаи – 30.245 (2.909 нови)
 • Регион на СЗО Западен Пацифик
  • Потврдени случаи – 125.571 (367 нови)
  • Смртни случаи – 5.532 (137 нови)
 • Источно-Медитерански Регион на СЗО
  • Потврдени случаи – 114.432 (4.043 нови)
  • Смртни случаи – 5.532 (137 нови)
 • Регион на СЗО Југо-источна Азија
  • Потврдени случаи – 21.790 (1.503 нови)
  • Смртни случаи – 990 (54 нови)
 • Африкански Регион на СЗО
  • Потврдени случаи – 11.843 (477 нови)
  • Смртни случаи – 550 (27 нови)

 

 

УПАТСТВА И ПРЕПОРАКИ ЗА ЈАВНОСТА

 • За повеќе информации од видот на најчесто поставувани прашања, вистини и митови во врска со корона вирусот можете да прочитате на

http://www.iph.mk/prasanja-i-odgovori-za-korona-virusot/

 • Општите препораки од СЗО за превенција на болеста можете да ги најдете на следната страна

http://www.iph.mk/preporaki-od-szo/

 • За препораките за патници кои доаѓаат/ се враќаат од ризични земји во Македонија

http://www.iph.mk/korona-preporaki/

http://www.iph.mk/preporaki-za-patnici-koi-doagaat-od-rizicni-regioni-so-covid19/

 • Препораки како да се заштитите себе си

http://www.iph.mk/covid-19-kako-da-se-zastitite-sebesi/

 • Доколку некој близок има симптоми слични на тие со болеста, можете да го прочитате СЗО упатството за домашно лекување на сомнителните случаи на

http://www.iph.mk/upatstvo-za-ncov/

 • За упатства за здравствените работници

http://www.iph.mk/posteri-corona-zr-lzo-i-mienje-race/

http://www.iph.mk/kontrola-na-infekcija-covid19-lzo/

 • Веб страна на Министерство за здравство поврзано со COVID-19

http://zdravstvo.gov.mk/korona-virus/

 • Веб страна Владата на РСМ поврзано со COVID-19

https://vlada.mk/covid19

 

 

 ИНФОРМАЦИЈА ЗА ЈАВНОСТА

Лицата кои имаат симптоми на грип или симптоми слични на грип (покачена температура над 38°С, треска, отежнато дишење, болки во градите, сува кашлица и др.), од страна на избраниот лекар прво да се прашаат за историја на патување во странство и можен контакт со потврден случај. Избраниот лекар закажува термини за тестирање.

 

Само доколку лицето со симптоми патувало во земја со висок ризик или среден ризик или имал контакт со потврден случај да се упатува да се јават на бесплатниот телефонски број за прашања поврзани со коронавирусот.

 

0800 002 03

 

 

 

 

 

Скопје, 15.04.2020

 

Сектор за превенција и контрола на заразни болести

Институт за јавно здравје