СОСТОЈБА СО COVID-19 ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА – 16.04.2020

Тестирани се вкупно 437 материјали во лабораториите во кои се спроведува молекуларно тестирање за присуство на SARS-CoV-2, од кои позитивни се 36 или 8,2% од тестираните. Потврдените случаи се од 6 градови, а 61,1% од пријавените лица се со место на живеење во Скопје (n=22) (Табела 1).

 

Табела 1.  Дневна дистрибуција на заболени од COVID-19 по град, РС Македонија, 16.04.2020

Град Број на заболени Починати
Вкупно 36 3
Скопје 22
Куманово 4 1
Струга 3 1
Велес 3
Прилеп 3
Битола 1
Крушево 1

Најголем дел од регистрираните случаи, 9, се на возраст од 30-39 години, а во однос на дистрибуцијата по пол, пријавени се 25 женски и 11 машки лица.

Хоспитализирани се 7 лица, а останатите се на домашно лекување. Кај 11 лица е регистрирано присуство на коморбидитети.

Вкупно 21 лице имале контакт со веќе потврден случај на COVID-19 во државата, а не се регистрирани случаи со историја на неодамнешно патување (во последни 14 дена).

Во текот на денот е добиена информација за три починати лица. Се работи за едно машко лице од Струга и две женски лица со место наживеење од Крушево и Куманово, сите на возраст над 70 години. Кај сите три починати се евидентирани пропратни коморбидитети. Немаат историја на патување, а едно лице имало контакт со веќе потврден случај.

По добиени два негативни теста за присуство на SARS-CoV-2, како оздравени се водат дополнителни 18 лица, 13 кои биле претходно хоспитализирани и 5 кои биле на домашно лекување.

КУМУЛАТИВНА СОСТОЈБА СО COVID-19 ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Заклучно со 16.04.2020, пријавени се вкупно 1.117 случаи на COVID-19 (I=54,0/100.000).

Според место на постојано живеење/ повремен престој, случаи на COVID-19 се регистрирани во 21 град низ државата, од кои 71,8% се регистрирани од три града:  Скопје (n=388), Куманово (n=311) и Прилеп (n=103), додека највисок леталитет (со исклучок на странскиот државјанин од Кавадарци) се регистрира во Крушево и Струга  (Табела 2).

Табела 2. Кумулативна дистрибуција на заболени од COVID-19 по град, РС Македонија, 2020

Дистрибуција по градови Вкупно Инциденца /100 000 Умрени (вкупно) Леталитет
Вкупно 1117 54.0 49 4.4%
Скопје 388 62.8 8** 2.1%
Куманово 311 218.0 13 4.2%
Прилеп 103 108.1 3 2.9%
Дебар 51 183.8 4 7.8%
Струга 53 78.1 10 18.9%
Тетово 48 24.0 4 8.3%
Велес 43 64.9 3 7.0%
Штип 32 60.8 1 3.1%
Кочани 26 54.2 1 3.8%
Битола 16 15.7 0 0.0%
Гостивар 12 10.0 0 0.0%
Охрид 7 12.5 0 0.0%
Кавадарци 4 9.3 1* /
Гевгелија 4 11.6 0 0.0%
Крива Паланка 4 16.7 0 0.0%
Радовиш 4 12.3 0 0.0%
Крушево 3 31.5 1 33.3%
Струмица 2 2.1 0 0.0%
Пробиштип 2 13.1 0 0.0%
Кичево 2 3.5 0 0.0%
Неготино 2 8.5 0 0.0%

*странски државјанин  ** затвореник со место на живеење во Ресен

Највисока кумулативна инциденца на 100.000 жители се регистрира во Куманово со 218,0 заболени на 100.000 жители, во Дебар инциденцата на 100.000 жители е 183,8, а во Прилеп е 108,1/100.000 жители. Инциденца над 50 заболени на 100.000 жители е регистрирана во Струга, Велес, Штип, Кочани и Скопје (Табела 2, Картограм 1).

Картограм 1. Инциденца на 100.000 жители, COVID-19, Р.С. Македонија

kartogram 16.4

Во однос на дистрибуција по пол, од регистрираните случаи 46.4% се машки, а 53.6% сe женски лица. Специфичниот морбидитет кај машките е 50,0/100.000, додека кај женските 58,0/100.000.

Возраста на заболените се движи од 0 до 91 години (медијана – 45 години). Најголем број (n=233) на заболени се на возраст од 50-59 години или 20,9%, каде е регистрирана и највисока специфична инциденца – 83,8/100.000. Кај лица над 60 години инциденцата изнесува 59,2 заболени на 100.000 лица (Графикон 1). Најниска инциденца од 18,8  и 18,4 на 100.000 жители се регистрира кај деца на возраст од 0-9 и 10-19 години, каде се пријавени 43 и 46 случаи соодветно.

Графикон 1. Дистрибуција на заболените од COVID-19 според возрасна група, (n=1117)

korona 16.4.1

Во однос на датумот на пријавување, првиот случај е регистриран во 9-та недела, а од 11-тата недела во 2020 континуирано се регистрираат нови потврдени случаи. Највисок број на пријавени случаи на дневно ниво (n=107) е регистриран на 15.04.2020 (Графикон 2).

Графикон 2.  Дистрибуција на заболените од COVID-19 во С. Македонија според ден на лабораториска дијагностика и начин на стекнување на болеста, 2020 година (n=1117)

korona 16.4.2

Од пријавените случаи за кои се добиени податоци, 20,7% се/биле хоспитализирани во текот на болеста, а останатите случаи биле/се на домашно лекување и во домашна изолација, асимптоматски или со полесна клиничка слика.

Во однос на симптомите кои се пријавени кај заболените лица, најчесто се регистрирани температура (64,3%), кашлица (54,1%), малаксаност (32,3%), треска (18,5%), главоболка (17,5%), болка во грло (15,7%) и отежнато дишење (14,1%).

Кај 33,8% од дијагностицираните лица не се регистрирани симптоми на заболувањето.

Заклучно со 16.04.2020 кај 308 лица се присутни една или повеќе хронични здравствени состојби, од кои 204 лица имаат кардиоваскуларна болест, 64 лица се со хронична белодробна болест, 60 со дијабет, 15 со хронична бубрежна болест и 51 со други хронични заболувања.

Од хоспитализираните случаи, кај 114 се присутни коморбидитети.

Регистрирани се 194 случаи на заболување меѓу здравствени работници.

Според исходот од заболувањето, кај 929 лица се активни случаи, 139 случаи се водат како оздравени (13 од нив се здравствени работници), испишани од болница или се со два негативни теста по домашното лекување.

Регистрирани се 49 смртни случаи (Лт = 4,4%).  Од регистрираните смртни случаи, најголем дел се на возраст над 60 години (n=34) каде е регистриран и највисок специфичен морталитет – 8,9/100.000 жители. Од починатите, кај 36 (73,5%) се регистрирани коморбидитети.

Од вкупниот број на случаи, 91 се импортирани, од нив едно лице е детектирано на точка на влез (Меѓународен аеродром Скопје) (Графикон 2). Вкупно 668 лица имале контакт со веќе потврден случај на COVID-19 во државата.

Од 15.02.2020 до 16.04.2020 тестирани се вкупно 10.859 материјали (детектирани 1.117 позитивни лица) во лабораториите во кои се спроведува молекуларно тестирање за присуство на SARS-CoV-2 (Табела 3). Со ова во Р. С. Македонија се направени 5.247 теста на 1.000.000 жители.

Табела 3. Вкупен број на тестови направени за COVID-19 во Р.С. Македонија (n=10.859)

Кумулативен број на тестови Вкупно тестови Вкупно позитивни
ВКУПНО 10859 1117
ИЈЗ - Вирусологија 7187 949
Ветеринарен Факултет (скрининг) 263 13
Авицена (скрининг) 265 15
Биотек (приватни) 460 28
Жан Митрев Клиника (приватни) 2684 109
Систина (приватни) 3

 

ПРОЦЕНА НА РИЗИК ЗА ПОНАТАМОШНО ШИРЕЊЕ НА COVID-19

Проценката на СЗО на глобално ниво и на ниво на Европски Регион за понатамошно ширење на COVID-19 кажува дека ризикот е многу висок.

Според категоризацијата на ризикот од СЗО, се проценува дека ризикот за понатамошно ширење на COVID-19 во Република Северна Македонија е многу висок.

 

На територијата на цела држава е прогласена вонредна состојба на 18.03.2020 година во времетраење од најмалку 30 дена.

 

Со цел спречување на понатамошно ширење на вирусот на територијата на целата држава, Владата одлучи: Да се забрани движење на населението во Република Северна Македонија во временски период од 16:00 – 05:00, во викедни целосно, а со цел спречување на ширење на заразната болест COVID-19 и заштита на населението во Република Северна Македонија.

Движење на лицата во Република Северна Македонија на возраст над 67 години е дозволено во временски период од 10:00-12:00 часот, додека на лицата на возраст до 18 години, во временски период од 13:00-15:00 часот.

 

СОСТОЈБА СО COVID-19 ВО СВЕТОТ

Согласно последните податоци објавени од СЗО, заклучно со 16.04.2020:

Број на потврдени случаи на глобално ниво – 1.991.562 (76.647 нови)

Број на смртни случаи на глобално ниво – 130.885 (7.875 нови)

Број на зафатени земји/ територии – 213

 • Европски Регион на СЗО
  • Потврдени случаи – 1.013.093 (35.497 нови)
  • Смртни случаи – 89.317 (4.710 нови)
 • Регион на СЗО Америка
  • Потврдени случаи – 707.121 (33.760 нови)
  • Смртни случаи – 30.245 (2.909 нови)
 • Регион на СЗО Западен Пацифик
  • Потврдени случаи – 125.571 (367 нови)
  • Смртни случаи – 4.239 (38 нови)
 • Источно-Медитерански Регион на СЗО
  • Потврдени случаи – 111.432 (4.043 нови)
  • Смртни случаи – 5.532 (137 нови)
 • Регион на СЗО Југо-источна Азија
  • Потврдени случаи – 21.790 (1.503 нови)
  • Смртни случаи – 990 (54 нови)
 • Африкански Регион на СЗО
  • Потврдени случаи – 11.843 (477 нови)
  • Смртни случаи – 550 (27 нови)

 

УПАТСТВА И ПРЕПОРАКИ ЗА ЈАВНОСТА

 • За повеќе информации од видот на најчесто поставувани прашања, вистини и митови во врска со корона вирусот можете да прочитате на

http://www.iph.mk/prasanja-i-odgovori-za-korona-virusot/

 • Општите препораки од СЗО за превенција на болеста можете да ги најдете на следната страна

http://www.iph.mk/preporaki-od-szo/

 • За препораките за патници кои доаѓаат/ се враќаат од ризични земји во Македонија

http://www.iph.mk/korona-preporaki/

http://www.iph.mk/preporaki-za-patnici-koi-doagaat-od-rizicni-regioni-so-covid19/

 • Препораки како да се заштитите себе си

http://www.iph.mk/covid-19-kako-da-se-zastitite-sebesi/

 • Доколку некој близок има симптоми слични на тие со болеста, можете да го прочитате СЗО упатството за домашно лекување на сомнителните случаи на

http://www.iph.mk/upatstvo-za-ncov/

 • За упатства за здравствените работници

http://www.iph.mk/posteri-corona-zr-lzo-i-mienje-race/

http://www.iph.mk/kontrola-na-infekcija-covid19-lzo/

 • Веб страна на Министерство за здравство поврзано со COVID-19

http://zdravstvo.gov.mk/korona-virus/

 • Веб страна Владата на РСМ поврзано со COVID-19

https://vlada.mk/covid19

 

 ИНФОРМАЦИЈА ЗА ЈАВНОСТА

Лицата кои имаат симптоми на грип или симптоми слични на грип (покачена температура над 38°С, треска, отежнато дишење, болки во градите, сува кашлица и др.), од страна на избраниот лекар прво да се прашаат за историја на патување во странство и можен контакт со потврден случај. Избраниот лекар закажува термини за тестирање.

 

Само доколку лицето со симптоми патувало во земја со висок ризик или среден ризик или имал контакт со потврден случај да се упатува да се јават на бесплатниот телефонски број за прашања поврзани со коронавирусот.

 

0800 002 03

 

 

 

 

Скопје, 17.04.2020

 

Сектор за превенција и контрола на заразни болести

Институт за јавно здравје