Дневно Инфо за прес!
Ден на кој се однесуваат резултатите 28/08/2020
Број на направени тестови во денот Вкупно тестови Позитивни (нови) Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина
1 ИЈЗ – Вирусологија 654 90 0 0 654 90 14%
2 ЦЈЗ Скопје 6 1 0 0 6 1 17%
3 Авицена 162 9 0 0 162 9 6%
4 Биотек 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
5 Жан Митрев Клиника 195 18 0 0 195 18 9%
6 Систина 160 11 0 0 160 11 7%
7 Лаор 70 0 0 0 70 0 0%
8 МАНУ 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
9 Судска медицина 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
10 ЦЈЗ Битола 35 2 0 0 35 2 6%
11 КИБФС 7 0 0 0 7 0 0%
12 ГАК 8 0 0 0 8 0 0%
13 Лаборатории од странство 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
ВКУПНО ТЕСТОВИ за денот 1297 131 0 0 1297 131 10%
Рб. Дистрибуција по ЦЈЗ/ПЕ Заболени (нови) Умрени (нови) Оздравени (нови) Заболени (вкупно) Инциденца Умрени (вкупно) Морталитет Леталитет Оздравени (вкупно) Активни случаи (вкупно)
1 Скопје 34 2 27 5895 954.4 243 39.3 4.1% 4796 856
2 Куманово 20 1468 1028.8 61 42.8 4.2% 1030 377
3 Дебар 1 252 907.9 10 36.0 4.0% 158 84
4 Штип 5 1 10 1134 2152.9 22 41.8 1.9% 943 169
5 Прилеп 8 2 455 477.3 28 29.4 6.2% 320 107
6 Тетово 11 1208 604.7 78 39.0 6.5% 966 164
7 Струга 3 5 560 825.3 48 70.7 8.6% 453 59
8 Велес 1 270 407.5 14 21.1 5.2% 225 31
9 Битола 2 1 203 199.2 6 5.9 3.0% 157 40
10 Охрид 4 1 337 600.6 11 19.6 3.3% 292 34
11 Кавадарци 2 182 422.9 2 4.6 1.1% 100 80
12 Гостивар 12 9 779 650.4 35 29.2 4.5% 511 233
13 Гевгелија** 4 49 142.5 0 0.0 0.0% 21 28
14 Струмица 2 5 65 68.6 3 3.2 4.6% 41 21
15 Крива Паланка 46 192.3 1 4.2 2.2% 28 17
16 Радовиш 1 1 42 128.8 1 3.1 2.4% 35 6
17 Крушево 16 167.9 2 21.0 12.5% 14 0
18 Кочани 3 1 143 298.1 4 8.3 2.8% 110 29
19 Пробиштип 80 522.8 0 0.0 0.0% 65 15
20 Демир Хисар 60 716.2 2 23.9 3.3% 42 16
21 Македонски Брод 1 71 634.1 3 26.8 4.2% 50 18
22 Пехчево 18 360.5 0 0.0 0.0% 6 12
23 Берово 6 57 438.4 2 15.4 3.5% 7 48
24 Валандово 1 9 75.9 0 0.0 0.0% 7 2
25 Виница 6 4 70 360.3 0 0.0 0.0% 32 38
26 Делчево*** 10 3 59 245.4 1 4.2 1.7% 8 50
27 Кратово 1 18 188.1 0 0.0 0.0% 15 3
28 Свети Николе 5 287 1399.2 1 4.9 0.3% 223 63
29 Кичево 3 269 470.7 12 21.0 4.5% 187 70
30 Ресен 146 892.9 4 24.5 2.7% 142 0
31 Неготино* 45 191.7 2 8.5 4.4% 30 13
Вкупно 131 6 81 14293 690.8 596 28.8 4.2% 11014 2683
*11 заболени лица од ПЕ Неготино се жители на Демир Капија
**7 заболени лица од ПЕ Гевгелија се жители на Дојран, 9 од Богданци
***11 случаи се од Македонска Каменица
Вкупно направени тестови во РСМ
Кумулативен број на тестови Вкупно тестови Вкупно позитивни Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина
Сите лаборатории 147002 14293 4982 24 142020 14269
1 ИЈЗ – Вирусологија 68029 8018 3226 22 64803 7996
2 ЦЈЗ Скопје 1870 202 0 0 1870 202
3 Авицена 11733 1040 0 0 11733 1040
4 Биотек 13799 701 0 0 13799 701
5 Жан Митрев Клиника 19663 1330 0 0 19663 1330
6 Систина 14558 719 0 0 14558 719
7 Лаор 550 44 0 0 550 44
8 МАНУ 10972 1642 1756 2 9216 1640
9 Ветеринарен Факултет 755 81 0 0 755 81
10 Судска медицина 459 7 0 0 459 7
11 ЦЈЗ Битола 3246 397 0 0 3246 397
12 КИБФС 752 85 0 0 752 85
13 ГАК 609 20 0 0 609 20
14 Лаборатории од странство 7 7 0 0 7 7
Дистрибуција на активни случаи по општини во Скопје

image.png