Извор: Сител, 21.12.2016
проф. д-р Елена Ќосевска, д-р. Силвана Ончева, Институт за јавно здравје