Акција на стручна екипа од Институтот за јавно здравје во ЈУ Ранка Милановиќ, на иницијатива на невладината организација “Амбрела„ со цел за превентивни прегледи на децата од бездомни семејства