прим. д-р Гордана Кузмановска, ИЈЗ

Тема:Како да се заштитиме во екот на сезоната на грип

Извор: Ја сакам Македонија, Сител ТВ, 27 јануари 2020