Топ Тема, Телма ТВ, 23.03.2020

Тема: Како и дали македонското здравство може да одговори на пандемијата?

др. Владимир Микиќ, ИЈЗ