КАМПАЊА ЗА ПОДИГАЊЕ НА СВЕСТ ПРОТИВ РАК НА ДЕБЕЛО ЦРЕВО

flaer

 

 

 

FUSHATA PËR NGRITJEN E VETËDIJES KUNDËR KANCERIT TË ZORRËS SË TRASHË

flaer