Извор: Сител ТВ, Ја сакам Македонија,2.3.2020

прим д-р Жарко Караџовски

Тема: Корона вирус – Вистини и заблуди