Извор: Код, 29.3.2020

Тема: Лабораториите каде се открива коронавирусот во Македонија