Државни институции   

Собрание на Република Македонија

Влада на Република Македонија

Министерство за здравство на Република Македонија

Фонд за здравствено осигурување

Институт за акредитација на Република Македонија

Министерство за животна средина и просторно планирање

Државен завод за статистика

Регионални центри за јавно здравје   

Центар за јавно здравје – Скопје

Центар за јавно здравје – Битола

Центар за јавно здравје – Тетово

Телефонски Именик на Центрите за јавно здравје и ПЕ

Светски организации   

Светска здравствена организација

UNICEF

UNFPA

Codex Alimentarius

Здравствена мрежа на земјите од Југоисточна Европа

Образовни институции

Универзитет Св.Кирил и Методиј – СКопје

Медицински факултет при Универзитет Св.Кирил и Методиј – Скопје

Светски денови  

Светски ден за борба против ракот

Светски ден на срцето

Светски ден на водите

Светски ден на хемофилија

Светски ден против пушењето

Други активности на Институтот  

Македонско здружение за индустриска хигиена и професионално здравје

Лабораторија за јонизирачко зрачење

АЛЕРТ

Здружение на лекари по социјална медицина

Здравствени установи во Република Македонија  

Здравствен дом- Скопје

Здравствен дом- Неготино

Завод за Респираторни Заболувања – Отешево