Извор:Сител ТВ, 08.02.2017,

прим. д-р Гордана Кузмановска, Институт за јавно здравје