Како категорија, микропластиката опфаќа широк спектар на материјали составени од различни супстанции, со различни густини, хемиски композиции, форми и големини.

Една од препораките е политика на подобро управување со пластиката, односно да се намали употребата на пластика каде што е можно, да се минимизираат пластиките што се испуштаат во околината, бидејќи овие дејства можат  да им даваат други придобивки на животната средина и човековата благосостојба.

Прочитај повеќе и преземи постер во PDF