Информација која е објавена на страната на Светската здравствена организација по повод Втората ОН недела за безбедност во сообраќајот на патиштата, која се одржа на 10 мај 2013

WHO link