Институтот за јавно здравје оддржа работилница за медиуми во Парк хотел и спа во Скопје, за бенефитите од вакцинацијата за грип.

На работилницата присуствуваа Директорот на ИЈЗ доц. д-р Шабан Мемети, спец. д-р Кристина Ставридис, спец. д-р Драган Кочински, како и проф. д-р Александар Петличковски, проф. др. Катарина Ставриќ, проф д-р. Александра Грозданова