Дневно Инфо за прес!
Ден на кој се однесуваат резултатите    16.05.2020
Број на направени тестови во денот Вкупно тестови Позитивни (нови) Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови по останати индикации Позитивни останати индикации
1 ИЈЗ – Вирусологија 253 21 112 0 141 21
2 Ветеринарен Факултет 13 4 0 0 13 4
3 Авицена 5 1 0 0 5 1
4 Биотек 48 0 0 0 48 0
5 Жан Митрев Клиника 3 0 0 0 3 0
6 Систина 26 3 0 0 26 3
7 МАНУ 78 1 72 0 6 1
ВКУПНО ТЕСТОВИ за денот 426 30 184 0 242 30
Рб. Дистрибуција по ЦЈЗ/ПЕ 16.5.2020 Умрени (нови) Оздравени (нови) Вкупно Инциденца Умрени (вкупно) Морталитет Леталитет Оздравени (вкупно) Активни случаи (вкупно)
1 Скопје 11 1 612 99,1 20 3,2 3,3% 448 144
2 Куманово 2 14 416 291,5 20 14,0 4,8% 364 32
3 Дебар 51 183,8 4 14,4 7,8% 47 0
4 Штип 1 36 68,3 2 3,8 5,6% 32 2
5 Прилеп 3 4 200 209,8 12 12,6 6,0% 124 64
6 Тетово 6 2 3 143 71,6 12 6,0 8,4% 56 75
7 Струга 69 101,7 14 20,6 20,3% 51 4
8 Велес 5 1 4 119 179,6 8 12,1 6,7% 63 48
9 Битола 1 27 26,5 2 2,0 7,4% 17 8
10 Охрид 1 19 33,9 0 0,0 0,0% 15 4
11 Кавадарци 5 11,6 1 2,3 20,0% 4 0
12 Гостивар 19 15,9 2 1,7 10,5% 15 2
13 Гевгелија 4 11,6 0 0,0 0,0% 4 0
14 Струмица 2 2,1 0 0,0 0,0% 2 0
15 Крива Паланка 6 25,1 0 0,0 0,0% 4 2
16 Радовиш 4 12,3 0 0,0 0,0% 4 0
17 Крушево 3 31,5 1 10,5 33,3% 2 0
18 Кочани 31 64,6 2 4,2 6,5% 25 4
19 Пробиштип 2 13,1 0 0,0 0,0% 2 0
20 Демир Хисар 1 11,9 0 0,0 0,0% 1 0
21 Македонски Брод 2 17,9 0 0,0 0,0% 2 0
22 Пехчево 3 60,1 0 0,0 0,0% 2 1
23 Берово 1 7,7 0 0,0 0,0% 0 1
24 Валандово 1 8,4 0 0,0 0,0% 0 1
25 Виница 2 10,3 0 0,0 0,0% 2 0
26 Делчево 1 4,2 1 4,2 100,0% 0 0
27 Кратово 2 20,9 0 0,0 0,0% 1 1
28 Кичево 2 3,5 0 0,0 0,0% 2 0
29 Неготино* 9 38,3 0 0,0 0,0% 4 5
Вкупно 30 3 26 1792 86,6 101 4,9 5,6% 1293 398
*седум заболени лица од ПЕ Неготино се жители на Демир Капија
Вкупно направени тестови во РСМ
Кумулативен број на тестови Вкупно тестови Вкупно позитивни Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови по останати индикации Позитивни останати индикации
Сите лаборатории 21436 1792 580 1 20856 1791
1 ИЈЗ – Вирусологија 14184 1442 328 1 13856 1441
2 Ветеринарен Факултет 577 45 0 0 577 45
3 Авицена 515 33 0 0 515 33
4 Биотек 1232 48 0 0 1232 48
5 Жан Митрев Клиника 3779 165 0 0 3779 165
6 Систина 601 25 0 0 601 25
7 МАНУ 548 34 253 0 295 34