Ден на кој се однесуваат резултатите 17.6.2020
Број на направени тестови во денот Вкупно тестови Позитивни (нови) Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина
1 ИЈЗ – Вирусологија 570 79 0 0 570 79 14%
2 ЦЈЗ Скопје 32 4 0 0 32 4 13%
3 Авицена 98 22 0 0 98 22 22%
4 Биотек 150 9 0 0 150 9 6%
5 Жан Митрев Клиника 152 17 0 0 152 17 11%
6 Систина 189 10 0 0 189 10 5%
7 МАНУ 157 41 0 0 157 41 26%
8 Судска медицина 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
ВКУПНО ТЕСТОВИ за денот 1348 182 0 0 1348 182 14%
Рб. Дистрибуција по ЦЈЗ/ПЕ 17.6.2020 Умрени (нови) Оздравени (нови) Вкупно Инциденца Умрени (вкупно) Морталитет Леталитет Оздравени (вкупно) Активни случаи (вкупно)
1 Скопје 107 2 22 2243 363,2 69 11,2 3,1% 667 1507
2 Куманово 14 2 668 468,2 33 23,1 4,9% 416 219
3 Дебар 1 62 223,4 4 14,4 6,5% 48 10
4 Штип 4 1 254 482,2 3 5,7 1,2% 46 205
5 Прилеп 1 229 240,2 19 19,9 8,3% 194 16
6 Тетово 23 2 1 481 240,8 35 17,5 7,3% 149 297
7 Струга 5 147 216,7 25 36,8 17,0% 54 68
8 Велес 2 156 235,4 11 16,6 7,1% 116 29
9 Битола 2 1 37 36,3 2 2,0 5,4% 26 9
10 Охрид 6 90 160,4 2 3,6 2,2% 17 71
11 Кавадарци 8 18,6 1 2,3 12,5% 4 3
12 Гостивар 4 78 65,1 6 5,0 7,7% 20 52
13 Гевгелија** 8 23,3 0 0,0 0,0% 4 4
14 Струмица 1 10 10,6 1 1,1 10,0% 2 7
15 Крива Паланка 10 41,8 0 0,0 0,0% 6 4
16 Радовиш 4 12,3 0 0,0 0,0% 4 0
17 Крушево 5 52,5 1 10,5 20,0% 2 2
18 Кочани 1 2 56 116,7 2 4,2 3,6% 31 23
19 Пробиштип 11 71,9 0 0,0 0,0% 2 9
20 Демир Хисар 1 11,9 0 0,0 0,0% 1 0
21 Македонски Брод 3 26,8 0 0,0 0,0% 2 1
22 Пехчево 5 100,1 0 0,0 0,0% 3 2
23 Берово 1 3 23,1 0 0,0 0,0% 1 2
24 Валандово 5 42,2 0 0,0 0,0% 2 3
25 Виница 3 15,4 0 0,0 0,0% 3 0
26 Делчево 1 4,2 1 4,2 100,0% 0 0
27 Кратово 4 41,8 0 0,0 0,0% 2 2
28 Свети Николе 1 11 53,6 0 0,0 0,0% 2 9
29 Кичево 1 5 8,7 0 0,0 0,0% 3 2
30 Ресен 13 47 287,4 1 6,1 2,1% 0 46
31 Неготино* 1 19 81,0 0 0,0 0,0% 9 10
Вкупно 182 6 33 4664 224,5 216 10,4 4,6% 1836 2612
*10 заболени лица од ПЕ Неготино се жители на Демир Капија
**2 заболени лица од ПЕ Гевгелија се жители на Богданци
Вкупно направени тестови во РСМ
Кумулативен број на тестови Вкупно тестови Вкупно позитивни Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина
Сите лаборатории 47793 4664 4873 24 42920 4640
1 ИЈЗ – Вирусологија 26541 2925 3117 22 23424 2903
2 ЦЈЗ Скопје 637 132 0 0 637 132
3 Авицена 2363 295 0 0 2363 295
4 Биотек 3778 156 0 0 3778 156
5 Жан Митрев Клиника 6581 390 0 0 6581 390
6 Систина 3128 147 0 0 3128 147
7 МАНУ 3974 536 1756 2 2218 534
8 Ветеринарен Факултет 755 81 0 0 755 81
9 Судска медицина 36 2 0 0 36 2

 

PDF