Дневно Инфо за прес!
Ден на кој се однесуваат резултатите 02.6.2020
Број на направени тестови во денот Вкупно тестови Позитивни (нови) Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина
1 ИЈЗ – Вирусологија 434 55 62 2 372 53 градинки штип 59/2
2 ЦЈЗ Скопје 40 15 0 0 40 15 градинки прилеп 2
3 Авицена 88 8 0 0 88 8 градинки битола 1
4 Биотек 129 4 0 0 129 4 домови за стари лица 0
5 Жан Митрев Клиника 101 12 0 0 101 12 градинки Скопје 70
6 Систина 89 3 0 0 89 3
7 МАНУ 93 4 70 0 23 4
ВКУПНО ТЕСТОВИ за денот 974 101 132 2 842 99
Рб. Дистрибуција по ЦЈЗ/ПЕ 02.6.2020 Умрени (нови) Оздравени (нови) Вкупно Инциденца Умрени (вкупно) Морталитет Леталитет Оздравени (вкупно) Активни случаи (вкупно)
1 Скопје 59 1 987 159,8 37 6,0 3,7% 554 396
2 Куманово 12 1 481 337,1 24 16,8 5,0% 391 66
3 Дебар 51 183,8 4 14,4 7,8% 47 0
4 Штип 7 111 210,7 2 3,8 1,8% 33 76
5 Прилеп 1 1 213 223,5 15 15,7 7,0% 168 30
6 Тетово 5 1 8 236 118,1 23 11,5 9,7% 131 82
7 Струга 6 90 132,6 20 29,5 22,2% 52 18
8 Велес 1 2 133 200,7 10 15,1 7,5% 95 28
9 Битола 28 27,5 2 2,0 7,1% 23 3
10 Охрид 1 24 42,8 0 0,0 0,0% 17 7
11 Кавадарци 1 6 13,9 1 2,3 16,7% 4 1
12 Гостивар 3 32 26,7 3 2,5 9,4% 18 11
13 Гевгелија 4 11,6 0 0,0 0,0% 4 0
14 Струмица 4 4,2 0 0,0 0,0% 2 2
15 Крива Паланка 6 25,1 0 0,0 0,0% 6 0
16 Радовиш 4 12,3 0 0,0 0,0% 4 0
17 Крушево 3 31,5 1 10,5 33,3% 2 0
18 Кочани 3 41 85,5 2 4,2 4,9% 29 10
19 Пробиштип 2 5 32,7 0 0,0 0,0% 2 3
20 Демир Хисар 1 11,9 0 0,0 0,0% 1 0
21 Македонски Брод 2 17,9 0 0,0 0,0% 2 0
22 Пехчево 3 60,1 0 0,0 0,0% 3 0
23 Берово 1 7,7 0 0,0 0,0% 1 0
24 Валандово 2 16,9 0 0,0 0,0% 1 1
25 Виница 3 15,4 0 0,0 0,0% 2 1
26 Делчево 1 4,2 1 4,2 100,0% 0 0
27 Кратово 3 31,4 0 0,0 0,0% 2 1
28 Свети Николе 2 9,8 0 0,0 0,0% 0 2
29 Кичево 3 5,2 0 0,0 0,0% 2 1
30 Неготино* 12 51,1 0 0,0 0,0% 9 3
Вкупно 101 4 10 2492 119,9 145 7,0 5,8% 1605 742
*седум заболени лица од ПЕ Неготино се жители на Демир Капија
Вкупно направени тестови во РСМ
Кумулативен број на тестови Вкупно тестови Вкупно позитивни Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина
Сите лаборатории 32161 2492 4294 11 27867 2481
1 ИЈЗ – Вирусологија 19677 1898 2637 9 17040 1889
2 ЦЈЗ Скопје 208 42 0 0 208 42
3 Авицена 943 74 0 0 943 74
4 Биотек 2223 66 0 0 2223 66
5 Жан Митрев Клиника 4554 221 0 0 4554 221
6 Систина 1578 49 0 0 1578 49
7 МАНУ 2223 61 1657 2 566 59
8 Ветеринарен Факултет 755 81 0 0 755 81