Дневно Инфо за прес!
Ден на кој се однесуваат резултатите 20.5.2020
Број на направени тестови во денот Вкупно тестови Позитивни (нови) Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина
1 ИЈЗ – Вирусологија 302 27 134 0 168 27 градинки Велес 48
2 Ветеринарен Факултет 25 5 0 0 25 5 градинки Кочани 2
3 Авицена 24 3 0 0 24 3 домови за стари лица 84
4 Биотек 36 0 0 0 36 0
5 Жан Митрев Клиника 42 2 0 0 42 2
6 Систина 26 0 0 0 26 0
7 МАНУ 94 3 75 1 19 2
ВКУПНО ТЕСТОВИ за денот 549 40 209 1 340 39
Рб. Дистрибуција по ЦЈЗ/ПЕ 20.5.2020 Умрени (нови) Оздравени (нови) Вкупно Инциденца Умрени (вкупно) Морталитет Леталитет Оздравени (вкупно) Активни случаи (вкупно)
1 Скопје 26 2 673 109,0 24 3,9 3,6% 480 169
2 Куманово 1 419 293,6 21 14,7 5,0% 375 23
3 Дебар 51 183,8 4 14,4 7,8% 47 0
4 Штип 1 38 72,1 2 3,8 5,3% 33 3
5 Прилеп 1 1 4 204 214,0 14 14,7 6,9% 135 55
6 Тетово 10 161 80,6 14 7,0 8,7% 74 73
7 Струга 71 104,6 15 22,1 21,1% 51 5
8 Велес 1 2 127 191,7 8 12,1 6,3% 67 52
9 Битола 1 28 27,5 2 2,0 7,1% 17 9
10 Охрид 21 37,4 0 0,0 0,0% 15 6
11 Кавадарци 5 11,6 1 2,3 20,0% 4 0
12 Гостивар 21 17,5 2 1,7 9,5% 15 4
13 Гевгелија 4 11,6 0 0,0 0,0% 4 0
14 Струмица 3 3,2 0 0,0 0,0% 2 1
15 Крива Паланка 6 25,1 0 0,0 0,0% 5 1
16 Радовиш 4 12,3 0 0,0 0,0% 4 0
17 Крушево 3 31,5 1 10,5 33,3% 2 0
18 Кочани 2 31 64,6 2 4,2 6,5% 28 1
19 Пробиштип 2 13,1 0 0,0 0,0% 2 0
20 Демир Хисар 1 11,9 0 0,0 0,0% 1 0
21 Македонски Брод 2 17,9 0 0,0 0,0% 2 0
22 Пехчево 3 60,1 0 0,0 0,0% 2 1
23 Берово 1 7,7 0 0,0 0,0% 0 1
24 Валандово 1 8,4 0 0,0 0,0% 1 0
25 Виница 3 15,4 0 0,0 0,0% 2 1
26 Делчево 1 4,2 1 4,2 100,0% 0 0
27 Кратово 2 20,9 0 0,0 0,0% 1 1
28 Свети Николе 1 4,9 0 0,0 0,0% 0 1
29 Кичево 2 3,5 0 0,0 0,0% 2 0
30 Неготино* 9 38,3 0 0,0 0,0% 7 2
Вкупно 40 1 11 1898 91,7 111 5,4 5,8% 1378 409
*седум заболени лица од ПЕ Неготино се жители на Демир Капија
Вкупно направени тестови во РСМ
Кумулативен број на тестови Вкупно тестови Вкупно позитивни Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина
Сите лаборатории 23316 1898 1340 2 21976 1896
1 ИЈЗ – Вирусологија 15142 1506 732 1 14410 1505
2 Ветеринарен Факултет 624 55 0 0 624 55
3 Авицена 566 37 0 0 566 37
4 Биотек 1352 52 0 0 1352 52
5 Жан Митрев Клиника 3938 175 0 0 3938 175
6 Систина 729 30 0 0 729 30
7 МАНУ 965 43 608 1 357 42