Дневно Инфо за прес!
Ден на кој се однесуваат резултатите 23.5.2020
Број на направени тестови во денот Вкупно тестови Позитивни (нови) Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина
1 ИЈЗ – Вирусологија 266 28 89 1 177 27 градинки Велес 3
2 Ветеринарен Факултет 21 3 0 0 21 3 градинки Кочани 3
3 Авицена 24 2 0 0 24 2 градинки Куманово 82
4 Биотек 44 1 0 0 44 1 домови за стари лица 1 (позитивен)
5 Жан Митрев Клиника 5 0 0 0 5 0 градинки Скопје 99
6 Систина 31 0 0 0 31 0
7 МАНУ 117 3 99 0 18 3
ВКУПНО ТЕСТОВИ за денот 508 37 188 1 320 36
Рб. Дистрибуција по ЦЈЗ/ПЕ 23.5.2020 Умрени (нови) Оздравени (нови) Вкупно Инциденца Умрени (вкупно) Морталитет Леталитет Оздравени (вкупно) Активни случаи (вкупно)
1 Скопје 12 2 713 115,4 25 4,0 3,5% 489 199
2 Куманово 8 433 303,5 21 14,7 4,8% 378 34
3 Дебар 51 183,8 4 14,4 7,8% 47 0
4 Штип 2 40 75,9 2 3,8 5,0% 33 5
5 Прилеп 2 7 210 220,3 14 14,7 6,7% 148 48
6 Тетово 7 172 86,1 15 7,5 8,7% 80 77
7 Струга 4 75 110,5 15 22,1 20,0% 52 8
8 Велес 2 127 191,7 8 12,1 6,3% 76 43
9 Битола 28 27,5 2 2,0 7,1% 19 7
10 Охрид 2 23 41,0 0 0,0 0,0% 15 8
11 Кавадарци 5 11,6 1 2,3 20,0% 4 0
12 Гостивар 21 17,5 2 1,7 9,5% 15 4
13 Гевгелија 4 11,6 0 0,0 0,0% 4 0
14 Струмица 3 3,2 0 0,0 0,0% 2 1
15 Крива Паланка 6 25,1 0 0,0 0,0% 5 1
16 Радовиш 4 12,3 0 0,0 0,0% 4 0
17 Крушево 3 31,5 1 10,5 33,3% 2 0
18 Кочани 31 64,6 2 4,2 6,5% 29 0
19 Пробиштип 2 13,1 0 0,0 0,0% 2 0
20 Демир Хисар 1 11,9 0 0,0 0,0% 1 0
21 Македонски Брод 2 17,9 0 0,0 0,0% 2 0
22 Пехчево 3 60,1 0 0,0 0,0% 2 1
23 Берово 1 7,7 0 0,0 0,0% 0 1
24 Валандово 1 8,4 0 0,0 0,0% 1 0
25 Виница 3 15,4 0 0,0 0,0% 2 1
26 Делчево 1 4,2 1 4,2 100,0% 0 0
27 Кратово 2 20,9 0 0,0 0,0% 1 1
28 Свети Николе 1 4,9 0 0,0 0,0% 0 1
29 Кичево 2 3,5 0 0,0 0,0% 2 0
30 Неготино* 10 42,6 0 0,0 0,0% 7 3
Вкупно 37 0 11 1978 95,6 113 5,5 5,7% 1422 443
*седум заболени лица од ПЕ Неготино се жители на Демир Капија
Вкупно направени тестови во РСМ
Кумулативен број на тестови Вкупно тестови Вкупно позитивни Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина
Сите лаборатории 25270 1978 2248 3 23022 1975
1 ИЈЗ – Вирусологија 16278 1556 1336 2 14942 1554
2 Ветеринарен Факултет 702 66 0 0 702 66
3 Авицена 666 48 0 0 666 48
4 Биотек 1466 53 0 0 1466 53
5 Жан Митрев Клиника 4020 178 0 0 4020 178
6 Систина 810 30 0 0 810 30
7 МАНУ 1328 47 912 1 416 46
теста на 1000000 жители 12213