Дневно Инфо за прес!
Ден на кој се однесуваат резултатите 24/05/2020
Број на направени тестови во денот Вкупно тестови Позитивни (нови) Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина
1 ИЈЗ – Вирусологија 193 20 13 0 180 20 градинки Велес 6
2 Ветеринарен Факултет 0 0 0 0 0 0 градинки Кочани 6
3 Авицена 0 0 0 0 0 0 градинки Куманово 1
4 Биотек 57 0 0 0 57 0 домови за стари лица 0
5 Жан Митрев Клиника 0 0 0 0 0 0 градинки Скопје 0
6 Систина 1 0 0 0 1 0
7 МАНУ 7 1 0 0 7 1
ВКУПНО ТЕСТОВИ за денот 258 21 13 0 245 21
Рб. Дистрибуција по ЦЈЗ/ПЕ 24/05/2020 Умрени (нови) Оздравени (нови) Вкупно Инциденца Умрени (вкупно) Морталитет Леталитет Оздравени (вкупно) Активни случаи (вкупно)
1 Скопје 12 7 725 117.4 25 4.0 3.4% 496 204
2 Куманово 3 2 436 305.6 21 14.7 4.8% 380 35
3 Дебар 51 183.8 4 14.4 7.8% 47 0
4 Штип 1 41 77.8 2 3.8 4.9% 33 6
5 Прилеп 2 210 220.3 14 14.7 6.7% 150 46
6 Тетово 5 177 88.6 15 7.5 8.5% 80 82
7 Струга 75 110.5 15 22.1 20.0% 52 8
8 Велес 2 127 191.7 8 12.1 6.3% 78 41
9 Битола 28 27.5 2 2.0 7.1% 19 7
10 Охрид 23 41.0 0 0.0 0.0% 15 8
11 Кавадарци 5 11.6 1 2.3 20.0% 4 0
12 Гостивар 1 21 17.5 2 1.7 9.5% 16 3
13 Гевгелија 4 11.6 0 0.0 0.0% 4 0
14 Струмица 3 3.2 0 0.0 0.0% 2 1
15 Крива Паланка 1 6 25.1 0 0.0 0.0% 6 0
16 Радовиш 4 12.3 0 0.0 0.0% 4 0
17 Крушево 3 31.5 1 10.5 33.3% 2 0
18 Кочани 31 64.6 2 4.2 6.5% 29 0
19 Пробиштип 2 13.1 0 0.0 0.0% 2 0
20 Демир Хисар 1 11.9 0 0.0 0.0% 1 0
21 Македонски Брод 2 17.9 0 0.0 0.0% 2 0
22 Пехчево 1 3 60.1 0 0.0 0.0% 3 0
23 Берово 1 1 7.7 0 0.0 0.0% 1 0
24 Валандово 1 8.4 0 0.0 0.0% 1 0
25 Виница 3 15.4 0 0.0 0.0% 2 1
26 Делчево 1 4.2 1 4.2 100.0% 0 0
27 Кратово 2 20.9 0 0.0 0.0% 1 1
28 Свети Николе 1 4.9 0 0.0 0.0% 0 1
29 Кичево 2 3.5 0 0.0 0.0% 2 0
30 Неготино* 10 42.6 0 0.0 0.0% 7 3
Вкупно 21 0 17 1999 96.6 113 5.5 5.7% 1439 447
*седум заболени лица од ПЕ Неготино се жители на Демир Капија
Вкупно направени тестови во РСМ
Кумулативен број на тестови Вкупно тестови Вкупно позитивни Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина
Сите лаборатории 25528 1999 2261 3 23267 1996
1 ИЈЗ – Вирусологија 16471 1576 1349 2 15122 1574
2 Ветеринарен Факултет 702 66 0 0 702 66
3 Авицена 666 48 0 0 666 48
4 Биотек 1523 53 0 0 1523 53
5 Жан Митрев Клиника 4020 178 0 0 4020 178
6 Систина 811 30 0 0 811 30
7 МАНУ 1335 48 912 1 423 47