Дневно Инфо за прес!
Ден на кој се однесуваат резултатите 25.5.2020
Број на направени тестови во денот Вкупно тестови Позитивни (нови) Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина
1 ИЈЗ – Вирусологија 292 16 169 0 123 16 градинки Велес 1
2 Ветеринарен Факултет 0 0 0 0 0 0 градинки Кочани 70
3 Авицена 0 0 0 0 0 0 градинки Куманово 4
4 Биотек 0 0 0 0 0 0 домови за стари лица 94
5 Жан Митрев Клиника 9 0 0 0 9 0 градинки Скопје 0
6 Систина 13 0 0 0 13 0
7 МАНУ 0 0 0 0 0 0
ВКУПНО ТЕСТОВИ за денот 314 16 169 0 145 16
Рб. Дистрибуција по ЦЈЗ/ПЕ 25.5.2020 Умрени (нови) Оздравени (нови) Вкупно Инциденца Умрени (вкупно) Морталитет Леталитет Оздравени (вкупно) Активни случаи (вкупно)
1 Скопје 9 1 3 733 118,7 26 4,2 3,5% 499 208
2 Куманово 436 305,6 21 14,7 4,8% 380 35
3 Дебар 51 183,8 4 14,4 7,8% 47 0
4 Штип 5 46 87,3 2 3,8 4,3% 33 11
5 Прилеп 210 220,3 14 14,7 6,7% 150 46
6 Тетово 1 11 177 88,6 16 8,0 9,0% 91 70
7 Струга 1 76 112,0 15 22,1 19,7% 52 9
8 Велес 1 127 191,7 9 13,6 7,1% 78 40
9 Битола 28 27,5 2 2,0 7,1% 19 7
10 Охрид 23 41,0 0 0,0 0,0% 15 8
11 Кавадарци 5 11,6 1 2,3 20,0% 4 0
12 Гостивар 1 22 18,4 2 1,7 9,1% 16 4
13 Гевгелија 4 11,6 0 0,0 0,0% 4 0
14 Струмица 3 3,2 0 0,0 0,0% 2 1
15 Крива Паланка 6 25,1 0 0,0 0,0% 6 0
16 Радовиш 4 12,3 0 0,0 0,0% 4 0
17 Крушево 3 31,5 1 10,5 33,3% 2 0
18 Кочани 31 64,6 2 4,2 6,5% 29 0
19 Пробиштип 2 13,1 0 0,0 0,0% 2 0
20 Демир Хисар 1 11,9 0 0,0 0,0% 1 0
21 Македонски Брод 2 17,9 0 0,0 0,0% 2 0
22 Пехчево 3 60,1 0 0,0 0,0% 3 0
23 Берово 1 7,7 0 0,0 0,0% 1 0
24 Валандово 1 8,4 0 0,0 0,0% 1 0
25 Виница 3 15,4 0 0,0 0,0% 2 1
26 Делчево 1 4,2 1 4,2 100,0% 0 0
27 Кратово 2 20,9 0 0,0 0,0% 1 1
28 Свети Николе 1 4,9 0 0,0 0,0% 0 1
29 Кичево 2 3,5 0 0,0 0,0% 2 0
30 Неготино* 10 42,6 0 0,0 0,0% 7 3
Вкупно 16 3 14 2014 97,3 116 5,6 5,8% 1453 445
*седум заболени лица од ПЕ Неготино се жители на Демир Капија
Вкупно направени тестови во РСМ
Кумулативен број на тестови Вкупно тестови Вкупно позитивни Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина
Сите лаборатории 25841 2014 2429 2 23412 2012
1 ИЈЗ – Вирусологија 16762 1591 1517 1 15245 1590
2 Ветеринарен Факултет 702 66 0 0 702 66
3 Авицена 666 48 0 0 666 48
4 Биотек 1523 53 0 0 1523 53
5 Жан Митрев Клиника 4029 178 0 0 4029 178
6 Систина 824 30 0 0 824 30
7 МАНУ 1335 48 912 1 423 47