Дневно Инфо за прес!
Ден на кој се однесуваат резултатите 27.5.2020
Број на направени тестови во денот Вкупно тестови Позитивни (нови) Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина
1 ИЈЗ – Вирусологија 226 21 69 0 157 21
2 ЦЈЗ Скопје 0 0 0 0 0 0 градинки Велес 0
3 Авицена 18 2 0 0 18 2 градинки Куманово 56
4 Биотек 73 1 0 0 73 1 домови за стари лица 13
5 Жан Митрев Клиника 43 2 0 0 43 2 градинки Скопје 99
6 Систина 60 1 0 0 60 1
7 МАНУ 111 1 99 0 12 1
8 Ветеринарен Факултет 29 10 0 0 29 10
ВКУПНО ТЕСТОВИ за денот 560 38 168 0 392 38
Рб. Дистрибуција по ЦЈЗ/ПЕ 27.5.2020 Умрени (нови) Оздравени (нови) Вкупно Инциденца Умрени (вкупно) Морталитет Леталитет Оздравени (вкупно) Активни случаи (вкупно)
1 Скопје 24 1 1 771 124,8 28 4,5 3,6% 511 232
2 Куманово 4 1 442 309,8 21 14,7 4,8% 385 36
3 Дебар 51 183,8 4 14,4 7,8% 47 0
4 Штип 4 54 102,5 2 3,8 3,7% 33 19
5 Прилеп 4 211 221,4 14 14,7 6,6% 154 43
6 Тетово 3 2 182 91,1 19 9,5 10,4% 92 71
7 Струга 77 113,5 16 23,6 20,8% 52 9
8 Велес 9 128 193,2 9 13,6 7,0% 88 31
9 Битола 1 1 29 28,5 2 2,0 6,9% 20 7
10 Охрид 23 41,0 0 0,0 0,0% 15 8
11 Кавадарци 5 11,6 1 2,3 20,0% 4 0
12 Гостивар 22 18,4 2 1,7 9,1% 16 4
13 Гевгелија 4 11,6 0 0,0 0,0% 4 0
14 Струмица 3 3,2 0 0,0 0,0% 2 1
15 Крива Паланка 6 25,1 0 0,0 0,0% 6 0
16 Радовиш 4 12,3 0 0,0 0,0% 4 0
17 Крушево 3 31,5 1 10,5 33,3% 2 0
18 Кочани 31 64,6 2 4,2 6,5% 29 0
19 Пробиштип 2 13,1 0 0,0 0,0% 2 0
20 Демир Хисар 1 11,9 0 0,0 0,0% 1 0
21 Македонски Брод 2 17,9 0 0,0 0,0% 2 0
22 Пехчево 3 60,1 0 0,0 0,0% 3 0
23 Берово 1 7,7 0 0,0 0,0% 1 0
24 Валандово 1 8,4 0 0,0 0,0% 1 0
25 Виница 3 15,4 0 0,0 0,0% 2 1
26 Делчево 1 4,2 1 4,2 100,0% 0 0
27 Кратово 2 20,9 0 0,0 0,0% 1 1
28 Свети Николе 1 4,9 0 0,0 0,0% 0 1
29 Кичево 2 3,5 0 0,0 0,0% 2 0
30 Неготино* 2 12 51,1 0 0,0 0,0% 7 5
Вкупно 38 3 16 2077 100,0 122 5,9 5,9% 1486 469
*седум заболени лица од ПЕ Неготино се жители на Демир Капија
Вкупно направени тестови во РСМ
Кумулативен број на тестови Вкупно тестови Вкупно позитивни Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина
Сите лаборатории 27023 2077 2891 3 24132 2074
1 ИЈЗ – Вирусологија 17266 1623 1787 2 15479 1621
2 ЦЈЗ Скопје 0 0 0 0 0 0
3 Авицена 704 50 0 0 704 50
4 Биотек 1644 56 0 0 1644 56
5 Жан Митрев Клиника 4151 183 0 0 4151 183
6 Систина 938 32 0 0 938 32
7 МАНУ 1565 52 1104 1 461 51
8 Ветеринарен Факултет 755 81 0 0 755 81