Дневно Инфо за прес!
Ден на кој се однесуваат резултатите 29.5.2020
Број на направени тестови во денот Вкупно тестови Позитивни (нови) Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина
1 ИЈЗ – Вирусологија 546 22 391 1 155 21 градинки Тетово 311/1
2 ЦЈЗ Скопје 66 3 0 0 66 3 градинки Битола 3
3 Авицена 50 4 0 0 50 4 градинки Куманово 77
4 Биотек 178 1 0 0 178 1 домови за стари лица 0
5 Жан Митрев Клиника 51 1 0 0 51 1 градинки Скопје 96
6 Систина 120 3 0 0 120 3
7 МАНУ 109 1 96 0 13 1
ВКУПНО ТЕСТОВИ за денот 1120 35 487 1 633 34
Рб. Дистрибуција по ЦЈЗ/ПЕ 29.5.2020 Умрени (нови) Оздравени (нови) Вкупно Инциденца Умрени (вкупно) Морталитет Леталитет Оздравени (вкупно) Активни случаи (вкупно)
1 Скопје 22 4 8 817 132,3 34 5,5 4,2% 535 248
2 Куманово 4 3 453 317,5 21 14,7 4,6% 388 44
3 Дебар 51 183,8 4 14,4 7,8% 47 0
4 Штип 1 62 117,7 2 3,8 3,2% 33 27
5 Прилеп 2 211 221,4 14 14,7 6,6% 156 41
6 Тетово 6 1 198 99,1 20 10,0 10,1% 103 75
7 Струга 1 1 80 117,9 17 25,1 21,3% 52 11
8 Велес 1 129 194,7 10 15,1 7,8% 90 29
9 Битола 2 28 27,5 2 2,0 7,1% 22 4
10 Охрид 23 41,0 0 0,0 0,0% 17 6
11 Кавадарци 5 11,6 1 2,3 20,0% 4 0
12 Гостивар 1 23 19,2 2 1,7 8,7% 16 5
13 Гевгелија 4 11,6 0 0,0 0,0% 4 0
14 Струмица 3 3,2 0 0,0 0,0% 2 1
15 Крива Паланка 6 25,1 0 0,0 0,0% 6 0
16 Радовиш 4 12,3 0 0,0 0,0% 4 0
17 Крушево 3 31,5 1 10,5 33,3% 2 0
18 Кочани 32 66,7 2 4,2 6,3% 29 1
19 Пробиштип 2 13,1 0 0,0 0,0% 2 0
20 Демир Хисар 1 11,9 0 0,0 0,0% 1 0
21 Македонски Брод 2 17,9 0 0,0 0,0% 2 0
22 Пехчево 3 60,1 0 0,0 0,0% 3 0
23 Берово 1 7,7 0 0,0 0,0% 1 0
24 Валандово 1 8,4 0 0,0 0,0% 1 0
25 Виница 3 15,4 0 0,0 0,0% 2 1
26 Делчево 1 4,2 1 4,2 100,0% 0 0
27 Кратово 2 20,9 0 0,0 0,0% 2 0
28 Свети Николе 1 4,9 0 0,0 0,0% 0 1
29 Кичево 3 5,2 0 0,0 0,0% 2 1
30 Неготино* 2 12 51,1 0 0,0 0,0% 9 3
Вкупно 35 5 19 2164 104,2 131 6,3 6,1% 1535 498
*седум заболени лица од ПЕ Неготино се жители на Демир Капија
Вкупно направени тестови во РСМ
Кумулативен број на тестови Вкупно тестови Вкупно позитивни Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина
Сите лаборатории 28804 2164 3502 6 25302 2158
1 ИЈЗ – Вирусологија 18101 1688 2215 4 15886 1684
2 ЦЈЗ Скопје 66 3 0 0 66 3
3 Авицена 793 59 0 0 793 59
4 Биотек 1866 57 0 0 1866 57
5 Жан Митрев Клиника 4263 187 0 0 4263 187
6 Систина 1174 35 0 0 1174 35
7 МАНУ 1786 54 1287 2 499 52
8 Ветеринарен Факултет 755 81 0 0 755 81