Дневно Инфо за прес!
Ден на кој се однесуваат резултатите 03.6.2020
Број на направени тестови во денот Вкупно тестови Позитивни (нови) Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина
1 ИЈЗ – Вирусологија 415 63 2 0 413 63 градинки штип 2
2 ЦЈЗ Скопје 36 0 0 0 36 0 градинки прилеп 0
3 Авицена 71 8 0 0 71 8 градинки битола 0
4 Биотек 95 6 0 0 95 6 домови за стари лица 0
5 Жан Митрев Клиника 128 7 0 0 128 7
6 Систина 95 5 0 0 95 5
7 МАНУ 113 31 0 0 113 31
ВКУПНО ТЕСТОВИ за денот 953 120 2 0 951 120
Рб. Дистрибуција по ЦЈЗ/ПЕ 03.6.2020 Умрени (нови) Оздравени (нови) Вкупно Инциденца Умрени (вкупно) Морталитет Леталитет Оздравени (вкупно) Активни случаи (вкупно)
1 Скопје 67 8 1050 170,0 37 6,0 3,5% 562 451
2 Куманово 19 500 350,4 24 16,8 4,8% 391 85
3 Дебар 51 183,8 4 14,4 7,8% 47 0
4 Штип 16 3 127 241,1 2 3,8 1,6% 36 89
5 Прилеп 4 2 217 227,7 15 15,7 6,9% 170 32
6 Тетово 9 2 1 245 122,6 25 12,5 10,2% 132 88
7 Струга 90 132,6 20 29,5 22,2% 52 18
8 Велес 2 1 137 206,8 10 15,1 7,3% 96 31
9 Битола 1 28 27,5 2 2,0 7,1% 24 2
10 Охрид 24 42,8 0 0,0 0,0% 17 7
11 Кавадарци 6 13,9 1 2,3 16,7% 4 1
12 Гостивар 1 33 27,6 3 2,5 9,1% 18 12
13 Гевгелија 4 11,6 0 0,0 0,0% 4 0
14 Струмица 1 5 5,3 0 0,0 0,0% 2 3
15 Крива Паланка 6 25,1 0 0,0 0,0% 6 0
16 Радовиш 4 12,3 0 0,0 0,0% 4 0
17 Крушево 3 31,5 1 10,5 33,3% 2 0
18 Кочани 41 85,5 2 4,2 4,9% 29 10
19 Пробиштип 5 32,7 0 0,0 0,0% 2 3
20 Демир Хисар 1 11,9 0 0,0 0,0% 1 0
21 Македонски Брод 2 17,9 0 0,0 0,0% 2 0
22 Пехчево 3 60,1 0 0,0 0,0% 3 0
23 Берово 2 15,4 0 0,0 0,0% 1 1
24 Валандово 2 16,9 0 0,0 0,0% 1 1
25 Виница 3 15,4 0 0,0 0,0% 2 1
26 Делчево 1 4,2 1 4,2 100,0% 0 0
27 Кратово 3 31,4 0 0,0 0,0% 2 1
28 Свети Николе 2 9,8 0 0,0 0,0% 0 2
29 Кичево 3 5,2 0 0,0 0,0% 2 1
30 Неготино* 1 13 55,4 0 0,0 0,0% 9 4
Вкупно 120 2 16 2611 125,7 147 7,1 5,6% 1621 843
*седум заболени лица од ПЕ Неготино се жители на Демир Капија
Вкупно направени тестови во РСМ
Кумулативен број на тестови Вкупно тестови Вкупно позитивни Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина
Сите лаборатории 33114 2611 4296 11 28818 2600
1 ИЈЗ – Вирусологија 20092 1960 2639 9 17453 1951
2 ЦЈЗ Скопје 244 42 0 0 244 42
3 Авицена 1014 82 0 0 1014 82
4 Биотек 2318 72 0 0 2318 72
5 Жан Митрев Клиника 4682 228 0 0 4682 228
6 Систина 1673 54 0 0 1673 54
7 МАНУ 2336 92 1657 2 679 90
8 Ветеринарен Факултет 755 81 0 0 755 81