Дневно Инфо за прес!
Ден на кој се однесуваат резултатите 05.6.2020
Број на направени тестови во денот Вкупно тестови Позитивни (нови) Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина
1 ИЈЗ – Вирусологија 663 80 113 0 550 80
2 ЦЈЗ Скопје 12 5 0 0 12 5 градинки штип 72
3 Авицена 128 19 0 0 128 19 градинки кочани 41
4 Биотек 42 1 0 0 42 1 домови за стари лица 0
5 Жан Митрев Клиника 144 12 0 0 144 12
6 Систина 41 4 0 0 41 4
7 МАНУ 55 4 0 0 55 4
ВКУПНО ТЕСТОВИ за денот 1085 125 113 0 972 125
Рб. Дистрибуција по ЦЈЗ/ПЕ 05.6.2020 Умрени (нови) Оздравени (нови) Вкупно Инциденца Умрени (вкупно) Морталитет Леталитет Оздравени (вкупно) Активни случаи (вкупно)
1 Скопје 46 1201 194,4 38 6,2 3,2% 568 595
2 Куманово 19 545 382,0 25 17,5 4,6% 391 129
3 Дебар 52 187,4 4 14,4 7,7% 47 1
4 Штип 17 161 305,7 2 3,8 1,2% 36 123
5 Прилеп 1 1 2 218 228,7 16 16,8 7,3% 173 29
6 Тетово 16 1 273 136,7 25 12,5 9,2% 133 115
7 Струга 7 98 144,4 20 29,5 20,4% 52 26
8 Велес 3 4 141 212,8 10 15,1 7,1% 104 27
9 Битола 1 30 29,4 2 2,0 6,7% 24 4
10 Охрид 5 30 53,5 0 0,0 0,0% 17 13
11 Кавадарци 6 13,9 1 2,3 16,7% 4 1
12 Гостивар 6 47 39,2 3 2,5 6,4% 18 26
13 Гевгелија 6 17,4 0 0,0 0,0% 4 2
14 Струмица 1 5 5,3 1 1,1 20,0% 2 2
15 Крива Паланка 6 25,1 0 0,0 0,0% 6 0
16 Радовиш 4 12,3 0 0,0 0,0% 4 0
17 Крушево 3 31,5 1 10,5 33,3% 2 0
18 Кочани 1 43 89,6 2 4,2 4,7% 29 12
19 Пробиштип 5 32,7 0 0,0 0,0% 2 3
20 Демир Хисар 1 11,9 0 0,0 0,0% 1 0
21 Македонски Брод 2 17,9 0 0,0 0,0% 2 0
22 Пехчево 3 60,1 0 0,0 0,0% 3 0
23 Берово 2 15,4 0 0,0 0,0% 1 1
24 Валандово 3 25,3 0 0,0 0,0% 1 2
25 Виница 3 15,4 0 0,0 0,0% 2 1
26 Делчево 1 2 8,3 1 4,2 50,0% 0 1
27 Кратово 3 31,4 0 0,0 0,0% 2 1
28 Свети Николе 1 3 14,6 0 0,0 0,0% 1 2
29 Кичево 3 5,2 0 0,0 0,0% 2 1
30 Неготино* 2 16 68,2 0 0,0 0,0% 9 7
Вкупно 125 2 8 2915 140,3 151 7,3 5,2% 1640 1124
*9 заболени лица од ПЕ Неготино се жители на Демир Капија
Вкупно направени тестови во РСМ
Кумулативен број на тестови Вкупно тестови Вкупно позитивни Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина
Сите лаборатории 35471 2915 4425 11 31046 2904
1 ИЈЗ – Вирусологија 21359 2140 2768 9 18591 2131
2 ЦЈЗ Скопје 312 62 0 0 312 62
3 Авицена 1278 106 0 0 1278 106
4 Биотек 2479 79 0 0 2479 79
5 Жан Митрев Клиника 4981 259 0 0 4981 259
6 Систина 1825 63 0 0 1825 63
7 МАНУ 2482 125 1657 2 825 123
8 Ветеринарен Факултет 755 81 0 0 755 81
.