Дневно Инфо за прес!
Ден на кој се однесуваат резултатите 15.5.2020
Број на направени тестови во денот Вкупно тестови Позитивни (нови) Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови по останати индикации Позитивни останати индикации
1 ИЈЗ – Вирусологија 203 16 80 0 123 16
2 Ветеринарен Факултет 16 3 0 0 16 3
3 Авицена 10 0 0 0 10 0
4 Биотек 35 0 0 0 35 0
5 Жан Митрев Клиника 94 3 0 0 94 3
6 Систина 4 0 0 0 4 0
7 МАНУ 100 0 91 0 9 0
ВКУПНО ТЕСТОВИ за денот 462 22 171 0 291 22
Рб. Дистрибуција по ЦЈЗ/ПЕ 15.5.2020 Умрени (нови) Оздравени (нови) Вкупно Инциденца Умрени (вкупно) Оздравени (вкупно) Активни случаи (вкупно)
1 Скопје 9 1 8 601 97,3 20 447 134
2 Куманово 1 414 290,1 20 350 44
3 Дебар 51 183,8 4 47 0
4 Штип 35 66,4 2 32 1
5 Прилеп 4 2 197 206,7 12 120 65
6 Тетово 6 137 68,6 10 53 74
7 Струга 2 69 101,7 14 51 4
8 Велес 1 2 114 172,1 7 59 48
9 Битола 26 25,5 2 17 7
10 Охрид 1 18 32,1 0 15 3
11 Кавадарци 5 11,6 1 4 0
12 Гостивар 1 19 15,9 2 15 2
13 Гевгелија 4 11,6 0 4 0
14 Струмица 2 2,1 0 2 0
15 Крива Паланка 6 25,1 0 4 2
16 Радовиш 4 12,3 0 4 0
17 Крушево 3 31,5 1 2 0
18 Кочани 31 64,6 2 25 4
19 Пробиштип 2 13,1 0 2 0
20 Демир Хисар 1 11,9 0 1 0
21 Македонски Брод 2 17,9 0 2 0
22 Пехчево 3 60,1 0 2 1
23 Берово 1 7,7 0 0 1
24 Валандово 1 8,4 0 0 1
25 Виница 2 10,3 0 2 0
26 Делчево 1 4,2 1 0 0
27 Кратово 1 2 20,9 0 1 1
28 Кичево 2 3,5 0 2 0
29 Неготино* 9 38,3 0 4 5
Вкупно 22 1 16 1762 85,2 98 1267 397
*седум заболени лица од ПЕ Неготино се жители на Демир Капија
Вкупно направени тестови во РСМ
Кумулативен број на тестови Вкупно тестови Вкупно позитивни Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови по останати индикации Позитивни останати индикации
Сите лаборатории 21010 1762 396 1 20614 1761
1 ИЈЗ – Вирусологија 13931 1421 215 1 13716 1420
2 Ветеринарен Факултет 564 41 0 0 564 41
3 Авицена 510 32 0 0 510 32
4 Биотек 1184 48 0 0 1184 48
5 Жан Митрев Клиника 3776 165 0 0 3776 165
6 Систина 575 22 0 0 575 22
7 МАНУ 470 33 181 0 289 33