Технички мерки

 • Систем за климатизација или подвижни единици за климатизација. Системите за климатизација треба да бидат добро одржувани и филтрите редовно да се чистат. Треба да се избегнува поставување на системите за контрола на климата на ниски „студени“ температури под 21 Целзиусов степен и „суви“ подесувања на ниска влажност под 40%. Уредите без соодветни филтри може да шират SARS-CoV-2.
 • Пасивна, структурна заштита од сончево зрачење и избегнување на други извори на топлина
 • Системско и континуирано следење на температурата/влажноста во погодените работни места, дефинирање на праговни вредности
 • Вентилација преку ноќ за да користите поладен воздух ако е можно
 • На многу места, електричните вентилатори може да бидат подостапни; но може да помогне во пренесување на вирусот во затворени простории и во многу жешки и суви средини овие можат да го зголемат топлинскиот стрес; треба да се избегнуваат ако повеќе луѓе се во една просторија

 

Организациски мерки

 • Подигање на свеста и обука на персоналот за здравствените ризици поврзани со топлината и вирусите и мерките за превенција
 • Почитување на предупредувањата за топлина и спроведување на соодветните мерки за превенција
 • Воспоставување пократки циклуси на работа во прегреани простории, почести паузи, променети модели на смени, подобри распореди на смени на персоналот
 • Планирање /поместување на активностите во подолги периоди од денот
 • Преземање на организациски мерки во рамките на тимот, на пр. за рани симптоми на топлински стрес/топлотен удар

-> престанете да работите на топлина -> побарајте поладни простории и директна помош (од колеги)

 • Поттикнување на внимателност на себе си и колегите; негување на отворена комуникација на проблемите во институцијата
 • Носете соодветна облека под заштитната опрема, доколку е потребно, разладете се со специјална облека (елеци за ладење) во особено потопли услови
 • Внимателност за време на летните одмори поради недостаток на персонал, претпазливост при планирање на истите и дежурствата

 

Лични мерки

 • Аклиматизација на топлина и аеробно уредување за да се подобри толеранцијата на топлина
 • Започнете со работа во поладни или претходно оладени простории за да не добиете температурен шок
 • Охрабрете го персоналот самостојно да ја следи нивната хидратација; пиење на незасладени течности/спортски пијалоци/ладни течности; самоконтрола на самата рамнотежа на течностите во организмот; започнете со работа оладени и добро хидрирани

 

toplo vreme 1